Home » Obvestila » RAZISKOVALNA NALOGA O ČMRLJIH SE JE UVRSTILA V NADALJNJI KROG

RAZISKOVALNA NALOGA O ČMRLJIH SE JE UVRSTILA V NADALJNJI KROG

V torek so naši učenci, Klemen Tomazin, Miha Hodnik in Jakob Štih uspešno na OŠ Idrija zagovarjali raziskovalno nalogo z naslovom Čmrlji – pomembni, a ogroženi opraševalci. Presenetilo nas je, da se za raziskovalno delo odloča vedno manj učencev.  Učitelji se zavedamo, da je za otrokov osebnostni razvoj raziskovanje izjemnega pomena in je samo nadaljevanje naravne otroške vedoželjnosti.

Raziskovalno delo je pomembno, da se otrok nauči kritičnega razmišljanja, sistematičnosti, predanosti, poštenosti in vztrajnosti. Ugotavljam, da naše raziskovalce delo osrečuje in izpolnjuje, saj so žrtvovali veliko ur in neprestano postavljali vprašanja. Pri raziskovanju smo spoznali različne strokovnjake in  raziskovalce na različnih inštitutih. Lotili smo se prepoznavanja čmrljev v naravi in ugotovili, da tuja in slovenska literatura uporabljata različno terminologijo za poimenovanje posameznih čmrljih vrst. V raziskovalnem delu smo primerjali čmrlja bivališča in pitalnike za spomladansko hranjenje čmrljev. Izdelali smo nekaj inovacijskih predlogov. Med učenci smo prav tako izvedli anketo o poznavanju čmrljev ter ugotovili, da je pred nami še veliko dela.

Zavedam se, da bodo naša spoznanja ohranila mnogo čmrljih družin na naših vrtovih in posledično vplivala na kvaliteto našega življenja. Naj opomnim, vsaka tretja žlica je odvisna od opraševanja.  

Mentorica Antonija Baznik