Home » ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI

HRANA

V skladu z Zakonom o šolski prehrani smo tudi v letošnjem šolskem letu 2018/19 izvedli anketo, s katero smo preverili stopnjo zadovoljstva učencev in staršev s šolsko prehrano. Anketne vprašalnike so letos reševali učenci b. oddelkov centralne šole in učenci podružničnične šole v Rovtarskih Žibršah v času od 4.4.2019 do 19.4.2019. Anketa za starše je bila na šolski spletni strani dostopna od 20.3.2019 do 3.4.2019. Starši so bili k izpolnjevanju povabljeni preko e-asistenta in šolske spletne strani.

Analiza ankete o zadovoljstvu učencev s šolsko prehrano

Aleksandra Krma, vodja prehrane

Accessibility