Home » Obvestila

Category Archives: Obvestila

OBVESTILO O PROSTIH DELOVNIH MESTIH

UČITELJ GEO, DKE IN OPB

UČITELJ PODALJŠANEGA BIVANJA (NA POŠ ROVTARSKE ŽIBRŠE)

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA Z MODULOM ANGLEŠČINE

SPECIALNI PEDAGOG

UČITELJ NEMŠKEGA JEZIKA IN OPB

UČITELJ SLOVENSKEGA JEZIKA IN OPB

PREDMETNI UČITELJ MAT IN FIZ

UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – PEDAGOG

KNJIŽNIČAR 

dodatne informacije: tajnistvo@os-tabor.si

Vida Petek Uršič, tajnik VIZ

ZAHVALA

Zahvaljujemo se podjetju Alpina Žiri (g. Vasja Rupnik), za donacijo tekaških čevljev in palic, naši šoli.

Aktiv športa OŠ Tabor Logatec

RAZPIS POPRAVNIH IZPITOV V SPOMLADANSKEM ROKU 2019/2020

Na podlagi 30. člena Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev (UL RS, št.52/2013), OŠ Tabor razpisuje spomladanski rok opravljanja POPRAVNIH IZPITOV za učence 7. in 8. razreda na OŠ Tabor Logatec, po naslednjem razporedu:

DATUMPREDMETNAČIN OPRAVLJANJAURAUČILNICA
1.7. 2020ANGLEŠČINApisno   ustno9.00   11.00SLOD
3.  7.  2020FIZIKAustno9.00MAT
3. 7. 2020SLOVENŠČINApisno   ustno9.00   11.00SLOD
6. 7.  2020MATEMATIKApisno   ustno9.00   11.00MAT
  • Učenci, ki bodo NEUSPEŠNO opravili popravne izpite v spomladanskem roku, se lahko prijavijo na prvi jesenski rok popravnih izpitov, ki bo potekal od  18. 8. 2020 – 31. 8. 2020 ali tretji izpitni rok, ki bo potekal od 11. 9. 2020 – 18. 9. 2020.
  • Učenci 7., in 8.r., ki bodo USPEŠNO opravili popravne izpite v spomladanskem roku, bodo spričevalo prevzeli v tajništvu šole, v  ponedeljek  6. 7.  2020 ob 12.00 uri.

Logatec, 23. 6. 2020                                                                                                      Miša Stržinar, ravnateljica

Namesto koncerta – moji šoli v spomin

Dragi učenke in učenci, starši, kolegi učitelji in učiteljice,

nepregledna množica vas je v mojih 40 letih poučevanja obiskovala našo šolo … Mnogi moji prvi učenci ste že babice in dedki!  Tak sem, v očeh naših najmlajših učencev, verjetno tudi jaz!

Mnogo tega se je spremenilo, gradiva bi bilo za debelo knjigo!

Šola  je v mojih štirih desetletjih poučevanja delovala v dveh državah, večkrat spremenila ime, kar nekaj ravnateljev, postala je celodnevna, devetletna …Poučeval sem v dveh različnih tisočletjih … Spomnim se šole s kredo in tablo, tiskanimi redovalnicami in dnevniki in poznam šolo z najsodobnejšo tehnologijo, eAsistentom in šolo na daljavo …  

Žal mi je, da se poslavljamo na ta način, na daljavo, in ne  na koncertu – prireditvi, kakor sem načrtoval in se veselil!

šolsko leto 1980/81, prvo leto na šoli, prvič razrednik

Mojih 40 let na šoli ni bilo samo delo, bilo je mnogo več kot to – bilo je poslanstvo, sreča, navdih, uspeh, povezanost, sodelovanje, drugačnost, lepota, veselje, ustvarjalnost!

Vesel sem, da sem s svojim delom pustil pečat, nekaj tega je ostalo na fotografijah, audio in video posnetkih.

Ponosen sem, da se po  meni imenuje tudi glasbeni poklic!  Ne verjamete? Takole je bilo: v prvem razredu je kolegica Darja učila otroke o glasbenih poklicih. Spraševala jih je, kako se imenuje glasbenik, ki igra trobento in so vsi v en glas odgovorili:« Trobentač!« In tako naprej, ugotovili so, kdo je pevec, violinist … Ko jih je vprašala, kako se imenuje človek, ki vodi zbore, so vsi v en glas rekli: »ZDRAVKO!«

40 let kasneje

Zdaj, ko sem postal poklic, je pravzaprav res čas, da izberem nove poti in uresničim nove želje.

Z novim šolskim letom prihaja nov učitelj, učiteljica, verjamem, da bodo učenci in učenke  tudi z njim segali do zvezd in glasbo nosili v srcu!

Srečno in vse dobro, moja šola!

učitelj Zdravko

Zaključek bralne značke

V letošnjem šolskem letu je bralna značka potekala od septembra 2019 do 14. 6. 2020. Učenci, ki so uspešno zaključili bralno značko, bodo za nagrado dobili priznanja. Letos je bralno značko opravilo 88 % učencev 1. razreda, 97 % učencev 2. razreda, 92 % učencev 3. razreda, 84 % učencev 4. razreda, 78 % učencev 5. razreda, 48 % učencev 6. razreda, 46 % učencev 7. razreda, 44 % učencev 8. razreda in 31 % učencev 9. razreda. Od skupno 539 učencev je bralno značko uspešno zaključilo 365 učencev, kar je 68 %. Eden izmed razlogov je ta, da so bili učenci dva meseca doma, knjižnice pa so bile zaprte. Na predmetni stopnji je trinajstim učencem do opravljene bralne značke zmanjkala le ena knjiga.

Primerjava števila opravljenih bralnih značk v različnih šolskih letih

 Šol. l.  2019/2020Šol. l. 2018/2019Šol. leto 2017/2018Šol. leto 2016/2017Šol. leto 2015/2016Šol. leto 2014/2015Šol. leto 2013/2014
Raz. stopnja261 (89%)275 (96 %)264 (90 %)273 (91 %)271 (93 %)258225
Predm. stopnja104 (43 %)119 (57 %)99 (54 %)89 (48 %)100 (61 %)9068
SKUPAJ365 (68 %)394 (82 %)363 (74 %)362 (75 %)371 (82 %)348 (78 %)293 (72 %)

Nataša Grom, knjižničarka

ANKETA O ŠOLSKI PREHRANI

Spoštovani!

Kakor vsako leto smo tudi letos povprašali starše in učence o zadovoljstvu s šolsko prehrano. Anketo je rešilo 208 učencev in 68 staršev. 

Rezultati ankete kažejo, da so učenci in starši, ki jim dopoldanska malica in kosilo nista všeč oz. niso zadovoljni z njima v manjšini. Šolska malica ni všeč 4% učencem, šolsko kosilo pa 2% učencev. Nezadovoljnih s šolsko malico je 3% staršev, nezadovoljnih s šolskim kosilom pa ravno tako 3% staršev.

Učenci in starši so podali tudi kar nekaj pohval, pa tudi predlogov in pripomb. Predloge, ki so v okviru Smernic zdravega prehranjevanja v vzgojno izobraževalnih ustanovah in naših možnosti, bomo preučili in skušali realizirat. Ker imamo ljudje različne okuse in navade, se žal prehrana v šoli ne more prilagoditi vsakemu posamezniku, želimo pa si, da bi bilo čim več učencev in tudi staršev s šolsko prehrano zadovoljnih.

Podrobnejše rezultate ankete si lahko ogledate na šolski spletni strani pod zavihkom Prehrana.

Aleksandra Krma, vodja šolske prehrane

ZADNJI DAN POUKA

        POTEK DNEVA, 24. 6. 2020

1. ura, 2. ura, 3.ura,  4. ura POUK PO URNIKU
4., 5. ura (ob 11.00)    PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI –  OGLED POSNETKA PRIREDITVE PO MATIČNIH UČILNICAH Z RAZREDNIKI IN SORAZREDNIKI.  
  5. uraPODELITEV SPRIČEVAL IN PRIZNANJ V MATIČNIH RAZREDIH Z RAZREDNIKI.    
12.10 – 12.30KOSILO ZA PRIJAVLJENE UČENCE  5. – 8. RAZREDA. OSTALI UČENCI, KOT OBIČAJNO.  
12.30SAMO EN ODHOD AVTOBUSOV V VSE SMERI  
  • Podaljšano bivanje bo  potekalo glede na prijave na ta dan.
  • Prevzem spričeval za učence, ki bodo na dan 24. 6. 2020 odsotni, bo možen od 24. 6. 2020 do 30. 6. 2020 ter od 17.8. 2020 do 21. 8. 2020, od 6.30 – 8.00 in od 12.00 – 14.00, v tajništvu šole.
  • 26. 6. 2020  BO ŠOLA ZAPRTA.

                                          Spoštovani,

druga polovica letošnjega šolskega leta je bila posebna. Čestitam vsem, učiteljem, učencem, vsem delavcem šole in staršem, da smo uspešno prebrodili krizni čas, se veliko naučili in pripeljali šolsko leto 2019/2020 uspešno do konca. Hvala vam.

                                                                                  Vodstvo šole

Accessibility