Home » Obvestila (Page 3)

Category Archives: Obvestila

tehniški dan OBDELAVA PODATKOV 9. razred

V ponedeljek 8. 6. 2020 bo v 9. RAZREDIH potekal tehniški dan OBDELAVA PODATKOV. Učenci naj v šolo prinesejo pisala, barvice, kalkulator, geotrikotnik in šestilo.  Ostale potrebščine dobijo v šoli.

Tinkara Rojko in Jure Kramar

Sporočilo o prostem delovnem mestu

Naziv delovnega mesta oz. vrste dela: UČITELJ GLASBENE UMETNOSTI
Podroben opis delovnega mesta: POUČEVANJE GLASBENE UMETNOSTI V OŠ IN VODENJE ŠOLSKIH PEVSKIH ZBOROV

Vida Petek Uršič, tajnik VIZ

Spoštovani starši devetošolcev!

Devetošolci bodo učbenike vrnili v petek, 5. junija.

V četrtek naj učbenike odvijejo (ne da bi poškodovali platnice učbenika) in odstranijo iz njih vse zapiske ter delovne liste.

Zamudniki bodo imeli čas za vračilo še v ponedeljek, 8. junija.

Učenci, ki bi učbenik potrebovali še čez poletje, ga seveda vrnejo kasneje.

Lep pozdrav,
Nataša Grom,
upravljavka učbeniškega sklada

DRAGI UČENCI IN UČENKE, SPOŠTOVANI STARŠI!

V sredo, 3. 6. 2020 se vrnejo nazaj v šolo učenci 6., 7. in 8. razreda. Zaradi zagotavljanja varnostnih in higienskih ukrepov na šoli na podlagi priporočil NIJZ vam podajamo nekaj osnovnih navodil:

PRIHAJANJE V ŠOLO:

Svetujemo, da učenci prihajajo v šolo s kolesom (obvezna čelada), peš, starši pripeljete…

V šolo naj učenci  ne prihajajo pred 7.45 (razen učenci vozači), saj jim bomo šele takrat omogočili vstop v šolo.

VHODI:

 • 1., 4. razred vhod na RS
 • 2., 3. razred vhod zadaj pri peskovniku
 • 5., 6. razred glavni vhod šole
 • 7., 8., 9. razred vhod zadaj pri igrišču

POUK:

 • Pouk bo potekal ves čas samo v matičnih učilnicah – zapisane bodo na tabli v avli predmetne stopnje.
 • Pouk bo potekal po enakem urniku kot pred razglasitvijo epidemije.
 • Otroški in mladinski pevski zbor se ne bo izvajal.
 • Interesne dejavnosti ne bodo potekale.

ŠOLSKI PREVOZIPOMEMBNO!

 • Avtobusni prihodi bodo zjutraj enaki kot pred razglasitvijo epidemije.

Odhodi pa bodo vsak dan po 6. šolski uri in po 7. šolski uri RAZEN ob četrtkih, ko bodo odhodi SAMO po 6. šolski uri.

V želji, da ostanemo zdravi vas lepo pozdravljamo.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

Dragi učenci, učenke OŠ Tabor Logatec, spoštovani starši!

Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z odlokom ni več določena prepoved zbiranja ljudi v OŠ, z izjemo 1. in 2. junija 2020, ko se začasno še vedno prepoveduje zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda OŠ.

V ponedeljek, 1. 6. 2020 se v OŠ vračajo učenci 4. in 5. razreda.

V sredo, 3. 6. 2020 se vračajo v OŠ tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO BO POTEKALO V NORMATIVNO DOLOČENIH ODDELKIH NA NAČIN KOT PRED RAZGLASITVIJO PANDEMIJE. To pomeni, da učenci ne bodo več razdeljeni v skupine posameznega oddelka, ampak bodo v svojih oddelkih tako kot pred razglasitvijo epidemije.

Predmetni pouk v 2. in 3. triadi se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjali.

V učilnice bodo vstopali različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema izbirni predmeti).

S 1. 6. 2020 bomo na šoli nadaljevali z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, učne pomoči in individualne in skupinske pomoči.

Vozni red šolskih prevozov ostaja ENAK kot pred razglasitvijo epidemije.

V ponedeljek, 1. 6. 2020 začenjamo z urnikom B.

VSA  NAVODILA V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM VARNOSTI IN USTREZNE ZAŠČITE NA ŠOLI, VAM BOMO POSREDOVALI TAKOJ PO PREJEMU PRIPOROČIL NIJZ IN ZRSŠ.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

ŠOLSKI NATEČAJ OB DNEVU ZEMLJE: MOJ, TVOJ, NAŠ PLANET

Na šoli je od 20.4.2020 do 1.5.2020 v okviru projekta POGUM potekal Šolski natečaj ob  dnevu zemlje. Vsi učenci ste se potrudili in naredili lepe izdelke. Od vseh smo izbrali tri najboljše iz vsake triade, katerih avtorji so prejeli tudi nagrade ob svetovnem dnevu biodiverzitete, 22.5.2020. Iskrene čestitke vsem. Poglejte si nekaj utrinkov iz malce drugačne podelitve nagrad. 

Andreja Dodič

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU

V četrtek, 28. 5. 2020, bo tudi na naši šoli potekalo tekmovanje

MEDNARODNI MATEMATIČNI KENGURU.

Tekmovali bodo učenci prve triade, torej 1., 2. in 3. razred na centralni šoli in na obeh POŠ.

https://www.dmfa.si/ODrustvu/NovicaPrikaz.aspx?itemid=352

Učencem in učenkam želimo uspešno reševanje.

Mentorice

SPOŠTOVANI STARŠI IN UČENCI 9.RAZREDOV OŠ TABOR LOGATEC,

Zelo se veselimo, da se bomo zopet videli in skupaj zaključili vaše osnovnošolsko izobraževanje na OŠ Tabor Logatec.

NEKAJ  USMERITEV:

 • Učenci morajo  RAZREDNIKU PRINESTI PODPISANO IZJAVO, DA SO ZDRAVI.
 • Šolski prevozi bodo zjutraj potekali po običajnem voznem redu.
 • Odhodi avtobusov pa  bodo po 5. šolski uri, ob 12.40 in po 6. šolski uri, ob 13. 20. V torek pa bodo odhodi po 5. šolski uri in po 7. šolski uri ob 14.20.
 • Šolski prevoz bo prilagojen glede na število učencev, ki so se na privoz predhodno prijavili.
 • Pouk se bo pričel ob 7.55.
 • Vsak dan imajo učenci 5. šolskih ur, razen ob torkih, ko imajo 6. šolskih ur.
 • Pripravljen je tudi urnik za dopolnilni pouk v prvem tednu, ki bo večinoma potekal 6. šolske ure, v torek pa tudi  7. šolsko uro.
 • Učenci 9A so razdeljeni na 1. in 2. skupino, 9B pa na 3. in 4. skupino. Ure posameznega predmeta smo ponekod strnili v blok uro z namenom, da zmanjšamo število predmetov na dan.
 • 1. skupina bo imela pouk v učilnici SLOL, 2. skupina v SLOD, 3. SKUPINA v SPL učilnici in 4. skupina v ZGO učilnici. Skupine ves čas ostajajo v isti učilnici, učitelji pa se menjajo.
 • Učenci se lahko zadržujete izključno v učilnici, ki jim je glede na skupino določena.
 • Učenci na stranišče odhajajo med poukom in NE med odmori.
 • Učenci prinesejo vse učbenike v šolo in jih v šoli tudi pustijo. V šoli pustijo vse potrebščine. Ničesar se ne nosi domov.
 • Učenci naj imajo s seboj bidone/stekleničke, da si bodo lahko natakali vodo.
 • Izposoja knjig v knjižnici ne bo možna.
 • Učenci, ki boste čakali na prevoz ob 14.20 ob  torkih, boste v lepem/suhem vremenu zunaj na varnostnih razdaljah. Igre z žogo še ne bodo možne.

PRIHOD V ŠOLO 25. 5. 2020 IN DODATNE USMERITVE

 • Učenci 9. razredov se zberejo zadaj na športnem igrišču. Svetujemo, da, razen vozačev, tudi sicer  ne prihajajo v šolo pred 7.45, saj jim bomo šele takrat omogočili vstop.
 • Od torka 26. 5. dalje, se v lepem/suhem vremenu zbirajo zadaj na športnem igrišču in ob 7.45 vstopajo v šolo. V slabem vremenu bodo vozači lahko vstopili prej in se zbirali v LUM učilnici. Ostali učenci vstopajo ob 7.45.
 • V ponedeljek, 25. 5. 2020,  bodo učence  na igrišču pričakali  razredniki in učitelji, ki  učijo prvo šolsko  uro. Razdelili jih bodo v štiri skupine in nato bodo posamično vstopali v šolo.
 • Obvezno je nošenje mask (dobijo jih lahko tudi v šoli ) in upoštevanje vseh pravil in navodil za zaščito pred virusom, ki jih boste z učitelji  ponovili.
 • Kot običajno se preobujejo pri svojih garderobnih omaricah in poskrbijo za ustrezno varnostno razdaljo, nato pa gredo takoj v določeno učilnico.
 • Učenci se zadržujejo  izključno v učilnici, ki jim je glede na skupino določena in ne prehajajo v druge učilnice.
 • Po koncu pouka gredo učenci, ki nimajo dopolnilnega pouka, takoj domov (na kosilo in domov), vozači pa se zberejo pri vodnjaku in počakajo na avtobus. Ob torkih pa se vozači, ki nimajo dopolnilnega pouka zberejo v LUM učilnici in čakajo na avtobus ob 14.10. Svetujemo, da učenci vozači, ki lahko gredo domov peš ali s kolesom (Kalce, Blekova vas…), to s pisnim dovoljenjem starša tudi naredijo.
 • Organizacija dela na šoli se lahko spremeni. O tem boste obveščeni s strani razrednikov.

Vsi se bomo trudili  z upoštevanjem navodil ter usmeritev in  s tem poskrbeli za svoje zdravje in zdravje vseh okoli nas. Prosimo starše, da svojim otrokom ponovno svetujete, da je upoštevanje navodil in usmeritev nujno za ohranjanje stanja, ki ga imamo sedaj.

                                                                                                                              Pomočnica ravnateljice, B.N. Mišič

Accessibility