Home » Knjižnica » Bralna značka

Bralna značka

Bralna značka bo za vse učence na naši šoli potekala od 17. septembra pa do konca meseca marca.

Priporočilni seznami za Bralno značko so objavljeni na oglasni deski v knjižnici in v spodnjem seznamu.

Razred  1. razred 2. razred 3. razred 4. razred 5. razred 6. razred 7. razred 8. razred 9. razred
Seznam knjig     Seznam RS Seznam PS

POROČILO O ZAKLJUČKU BRALNE ZNAČKE V ŠOLSKEM LETU 2016/2017

Bralna značka je potekala od 17. 9. 2016 do 31. 3. 2017. Učenci razredne stopnje (1. – 5. razred) so se o knjigah pogovorili z razredničarkami, učencem predmetne stopnje (6. – 9. razred) pa so bile v knjižnici namenjene srede (alipo dogovoru s knjižničarko).

Tabela 1: Primerjava števila opravljenih bralnih značk v različnih šolskih letih

Število opravljenih bralnih značk v šolskem letu 2016/2017 Število opravljenih bralnih značk v šolskem letu 2015/2016 Število opravljenih bralnih značk v šolskem letu 2014/2015 Število opravljenih bralnih značk v šolskem letu 2013/2014
Razredna stopnja 273 (91 %) 271 (93 %) 258 225
Predmetna stopnja 89 (48 %) 100 (61 %) 90 68
SKUPAJ 362 (75 %) 371 (82 %) 348 (78 %) 293 (72 %)

Od skupno 485 učencev je bralno značko uspešno zaključilo 362 učencev, kar je 75 %. V primerjavi z lanskim letom je rezultat za 7 % slabši. Eden izmed razlogov je ta, da je nekaj učencev prineslo prepisane obnove iz interneta (Wikipedije, www.domacebranje.com, www.dijaski.net, www.bukla.si), od sošolcev ali celo iz zadnje platnice knjige. Nekateri pa so si raje ogledali film. Ker so bile obnove zavrnjene, je nekaterim učencem najverjetneje zmanjkalo časa.

Opaziti je zelo veliko razliko med razredno in predmetno stopnjo. Na razredni stopnji je delež učencev, ki so opravili bralno značko, v povprečju okoli 90 %, na predmetni stopnji pa manj kot 50 %. Prav tako je v 7., 8. in 9. razredu velika razlika med fanti in dekleti (še vedno bralno značko opravi več deklet kot fantov).

Učenci predmetne stopnje, ki so uspešno zaključili bralno značko, so si za nagrado ogledali film Sonita v torek, 11. aprila 2017, v Kinodvoru v Ljubljani. Filmu je sledila strokovna debata. Učence razredne stopnje pa je v četrtek, 13. aprila 2017, obiskala pisateljica in pesnica Anja Štefan. Občinska prireditev bo v sredo, 24. maja 2017, v Logatcu. Osrednji gost bo prevajalec in pisatelj Boštjan Gorenc – Pižama.

Knjižničarka Nataša Grom