Home » Knjižnica » Bralna značka

Bralna značka

Učenci razredne in predmetne stopnje, ki še niste opravili bralne značke, lahko opravljate bralno značko tudi na daljavo. Preberite knjige, ki jih imate doma ali pa so dostopne preko spleta.Za več informacij pišite svoji učiteljici slovenščine ali knjižničarki (na natasag@os-tabor.si).

Bralna značka bo v šolskem letu 2019/2020 za vse učence na naši šoli potekala do 14. junija 2020.

 Priporočilni seznami so objavljeni na oglasni deski v knjižnici, na oglasni deski pri učilnici za slovenščino (desno) in v spodnjem seznamu. 

Učenci od 6. do 9. razreda v letošnjem šolskem letu opravljajo bralno značko pri naslednjih učiteljicah:

RAZRED UČITELJ ČAS PROSTOR
6. Karmen Brina Kodrič četrtek, 12.20 –14.00 kabinet 5.razred
7.,8. knjižničarka Nataša Grom četrtek, 11.30 –14.30 (ali po dogovoru) knjižnica
9.  Barbara Facija in   Bojana Levinger četrtek, 7.30-7.45   petek od 7.00-7.45 kabinet SLO/TJA (po dogovoru) Učilnica SLO levo

Branje za bralno značko bomo zaključili v aprilu (zadnji rok je 15.april), bralce pa nagradili s prireditvijo v maju 2020.

  ŽELIMO VAM VELIKO BRALNIH UŽITKOV.

Primerjava števila učencev, ki so opravili bralno značko, v različnih šolskih letih

  Šolsko leto 2018/2019 Šolsko leto 2017/2018 Šolsko leto 2016/2017 Šolsko leto 2015/2016 Šolsko leto 2014/2015 Šolsko leto 2013/2014
Razredna stopnja 275 (96 %) 264 (90 %) 273 (91 %) 271 (93 %) 258 225
Predmetna stopnja 119 (57 %) 99 (51 %) 89 (48 %) 100 (61 %) 90 68
SKUPAJ 394 (82 %) 363 (74,3 %) 362 (75 %) 371 (82 %) 348 (78 %) 293 (72 %)
Accessibility