Home » Knjižnica » Knjižnični red

Knjižnični red

Želimo, da se v naši knjižnici vsi dobro počutimo, zato velja nekaj pravil:

 1. Ko vstopamo in odhajamo, pozdravimo.
 2. V knjižnici mora biti tišina.
 3. Se prijazno in vljudno obnašamo drug do drugega.
 4. Lahko beremo knjige in revije, ko končamo, jih moramo pospraviti na svoje mesto.
 5. Lahko se učimo, pišemo referate, seminarske naloge …
 6. Najdemo svoj mir, se tiho pogovarjamo s sošolci.
 7. Lahko uporabljamo računalnik za potrebe pouka.
 8. Pomagamo mlajšim učencem ali sošolcem.
 9. V knjižnici ne govorimo glasno in ne vpijemo.
 10. Ne uporabljamo mobilnega telefona.
 11. Ne tekamo in se ne lovimo.
 12. Ne govorimo grdo, se ne pretepamo.
 13. Ne jemo in ne pijemo.
 14. Pazimo na knjige, revije, pohištvo …
 15. Ko listamo knjige, jih vrenmo na mesto, kjer smo jih vzeli.

 

Izposoja gradiva

Gradivo izposojamo za štirinajst dni (en mesec za učitelje). Vse razen domačega branja je možno podaljšati.

V primeru, da znaša zamudnina gradiva več kot 30 dni, ali pa da učenec večkrat, navkljub opozorilom, zamuja za več kot 10 dni, je učencu izrečena prepoved izposoje za čas, ki ga po svoji presoji določi knjižničarka. Prepoved se lahko izreče tudi v primeru hujših ali ponavljajočih prekrškov šolskih ali knjižničnih pravil.

 

Odškodnina za poškodovano ali izgubljeno gradivo

Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo mora učenec ali učitelj nadomestiti z novim enakim ali vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plačati tržno ceno nove knjige.