Home » Ko ne gre » Dodatna strokovna pomoč

Dodatna strokovna pomoč

Nekatere težave lahko spremljajo otroka skozi celotno šolsko obdobje in izzvenijo šele ob koncu mladostniške dobe ali pa sploh ne. V teh primerih je smiselno zaprositi za kontinuirano pomoč. Postopek usmerjanja učenca se prične s pisno zahtevo staršev.

Na podlagi strokovnega mnenja, ki ga izda Komisija za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, Zavod Republike Slovenije za šolstvo izda odločbo o usmeritvi, s katero učenec pridobi pravico do prilagoditev in dodatno strokovno pomoč.

Dodatna strokovna pomoč se izvaja za učence s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1) so učenci s posebnimi potrebami:

 • učenci z motnjami v duševnem razvoju,
 • slepi in slabovidni otroci oziroma otroci z okvaro vidne funkcije,
 • gluhi in naglušni otroci,
 • otroci z govorno-jezikovnimi motnjami,
 • gibalno ovirani otroci,
 • dolgotrajno bolni otroci,
 • otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
 • otroci z avtističnimi motnjami ter
 • otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami.

Z odločbo o usmeritvi se učencu, usmerjenemu v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, določi obseg in način izvajanja dodatne strokovne pomoči.

V šolskem letu 2018/2019 dodatno strokovno pomoč izvajajo:

  1. Jasna Habjan (nad. Andrejo Dodič);
  2. Vesna Slabe;
  3. Katja Draksler;
  4. Kaja Pristavec;
  5. Tina Zabukovec.
ponedeljek, 10.06. 2019
 • UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OB 17.00 URI V KNJIŽNICI

 • SVET STARŠEV OB 18.00 URI V ZBORNICI

 • VPOGLEDI NPZ 6. RAZRED

torek, 11.06. 2019
 • 6. RAZRED RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI V UČILNICAH BIO, MAT, SLOD

 • 4. A RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI V UČILNICI 4.A

 • ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA RAZREDNI STOPNJI

sreda, 12.06. 2019
 • 4. B RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI

 • 9. RAZRED ŠPORTNI DAN OLIMJE

 • 7. B RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI

četrtek, 13.06. 2019
 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 1.-8. RAZRED

 • 9. RAZRED TEHNIČNI DAN

petek, 14.06. 2019
 • VALETA OB 19.00 URI V TELOVADNICI

 • 5. RAZRED KULTURNI DAN SORICA

ponedeljek, 17.06. 2019
 • 7. RAZRED TEHNIČNI DAN - LJUBLJANICA

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

torek, 18.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN

sreda, 19.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

četrtek, 20.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

petek, 21.06. 2019
 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN - RAVNIK

 • 7. RAZRED NARAVOSLOVNI DAN- ŽIVALSKI VRT

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 8. RAZRED ŠPORTNI DAN - KONEX