Home » Navajanje virov

Navajanje virov

Navodila za navajanje virov

Podatki o knjigi so v kataložnem zapisu o publikaciji (CIP), ki se nahaja na začetku ali na koncu knjige.

1. Navajanje knjige enega avtorja

PRIIMEK, I.: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: SEDLAČKOVA, J.: Vojščaki. Jezero: Morfemplus, 2018.

2. Navajanje knjige dveh ali treh avtorjev

PRIIMEK, I., I. Priimek: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.    ALI

PRIIMEK, I., I. Priimek, I. Priimek: Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: MARC, D., K. Torkar Papež: Kultura govorjene in zapisane besede ali Retorika za današnjo rabo. Ljubljana: DZS, 2006.

3. Navajanje anonimnega dela (ali štirje avtorji ali več)

Naslov dela. Kraj: Založba, letnica.

Primer: Vesolje. Ljubljana: Mladinska knjiga, 2008.

4. Navajanje članka

PRIIMEK, I.: Naslov članka. Naslov revije, letnik (letnica) št. revije, str. od-do.

Primer: ŠTRAVS, S.: Za gozd nimamo rezervnih scenarijev. Gea, 29 (2019) 10, str. 26-31.

5. Navajanje spletne strani

Obvezno se navede priimek in ime avtorja, naslov dokumenta, URL naslov in datum citiranja. V primeru anonimne objave navajamo po naslovu prispevka. PRIIMEK, I.: Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni naslov. Datum citiranja.    ALI Naslov dokumenta. Dostopno na: internetni naslov. Datum citiranja.

Primer: GOLOBIČ, T.: Spremenimo navade, zmanjšajmo nastajanje odpadkov. Dostopno na: https://www.stat.si/statweb/News/Index/8477. 19. 11. 2019.

Alpe. Wikipedija. Dostopno na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Alpe. 19. 11. 2019.

ponedeljek, 24.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

torek, 25.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • TD- Slovenski šolski muzej, 3. r.,

 • pustovanje RS stopnja

 • Roditeljski sestanek 8. c razred (ob 17.00)

 • Roditeljski sestanek 8. b razred (ob 18.00)

sreda, 26.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • medobčinski otroški parlament RS ob 13.00

 • Roditeljski sestanek 5. razred ob 16.30

 • okrogla miza ob 17.30

četrtek, 27.02. 2020
 • zdravniški pregled 8.b

 • učeče se skupnosti ob 15.15

 • seja SVETA ŠOLE ob 18.00

Accessibility