Home » O svetovalni službi » Kontakt

Kontakt

V svetovalni službi Osnovne šole Tabor Logatec so svetovalne delavke, ki so dosegljive v času navedenih uradnih ur na spodnjih telefonskih številkah ali na elektronskih naslovih.

mag. Tajana Brajović   01/ 75 90 858

tajanab@os-tabor.si

ponedeljek   10:00 – 11:00
torek            10:00 – 11:00
sreda           10:00 – 11:00
petek            10:00 – 11:00
četrtek          16:00 – 18:00
Saša Mivšek Jereb

(koordinacija dela z otroki azilanti)

  01/ 75 90 872

sasamj@os-tabor.si

ponedeljek 12.20 – 13.05
Katja Draksler

(koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasilja)

01/ 75 90 857

katjad@os-tabor.si

torek

10.40 – 11.25