Home » O svetovalni službi » Kontakt

Kontakt

V svetovalni službi Osnovne šole Tabor Logatec so svetovalne delavke, ki so dosegljive v času navedenih uradnih ur na spodnjih telefonskih številkah ali na elektronskih naslovih.

Za pogovore v popoldanskem času (četrtek) se je potrebno prehodno dogovoriti po telefonu ali e-pošti

mag. Tajana Brajović Palamar   01/ 75 90 858
tajanab@os-tabor.si
ponedeljek   10.00 – 11.00
torek            10.00 – 11.00
sreda           10.00 – 11.00
petek            10.00 – 11.00
Saša Mivšek Jereb

(koordinacija dela z otroki azilanti)

  01/ 75 90 872

sasamj@os-tabor.si

petek  8.45 – 9.30
Katja Draksler

(koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasilja)

01/ 75 90 857

katjad@os-tabor.si

torek 11.25–12.15
Accessibility