Home » O svetovalni službi » Subvencije

Subvencije

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši tako, da izpolnite vlogo (lahko jo dobite tudi v šolski svetovalni službi).
Subvencije bodo dodeljene v skladu s podrobnejšimi kriteriji in postopkom dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Šolski sklad

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka.
Za subvencijo zaprosite starši tako, da napišete pisno vlogo in izpolnite obrazec, ki ju oddate v šolski svetovalni službi.
Subvencije bodo dodeljene v skladu s kriteriji Upravnega odbora Šolskega sklada.

sreda, 16.10. 2019
  • tehniški dan 6. razred

  • kulturni dan 4. in 5. razred

četrtek, 17.10. 2019
  • fotografiranje učencev

petek, 18.10. 2019
  • športni dan 2. razred

  • športni dan 7. - 9. razred