Home » O svetovalni službi » Subvencije

Subvencije

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka za šolo v naravi.
Za subvencijo zaprosite starši tako, da izpolnite vlogo (lahko jo dobite tudi v šolski svetovalni službi).
Subvencije bodo dodeljene v skladu s podrobnejšimi kriteriji in postopkom dodelitve sredstev za subvencioniranje šole v naravi.

Šolski sklad

Subvencija je namenjena učencem, katerih starši zaradi socialno-ekonomskega položaja ne zmorejo plačati prispevka.
Za subvencijo zaprosite starši tako, da napišete pisno vlogo in izpolnite obrazec, ki ju oddate v šolski svetovalni službi.
Subvencije bodo dodeljene v skladu s kriteriji Upravnega odbora Šolskega sklada.

 

ponedeljek, 2.12. 2019
  • 20 urni tečaj plavanja 3. razred

torek, 3.12. 2019
  • 20 urni tečaj plavanja 3. razred

  • tekmovanje iz znanja zgodovine

sreda, 4.12. 2019
  • 20 urni tečaj plavanja 3. razred

  • šolsko tekmovanje iz razvedrilne matematike

  • zdravniški pregled 6.a razred

četrtek, 5.12. 2019
  • 20 urni tečaj plavanja 3. razred

  • tekmovanje iz astronomije

petek, 6.12. 2019
  • 20 urni tečaj plavanja 3. razred