Home » O svetovalni službi » Vpis v 1. razred

Vpis v 1. razred

Vpis prvošolcev za šolsko leto 2020/2021 bo potekal februarja 2020. Starši boste k vpisu pisno povabljeni po pošti.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014.

V primeru, da želite otroka vpisati na drugo šolo, morate na naši šoli vpis vseeno opraviti, nato pa v roku 14-ih dni na želeno šolo poslati prošnjo za vpis.

Accessibility