Home » O svetovalni službi » Za učence

Za učence

Nasveti za učenje matematike

Težave pri matematiki razdelimo v dve skupini:

  • diskalkulija in

specifične aritmetične učne težave

Preberi več…

Disleksija

Spoznajte kaj je disleksija, kako se kaže ter slavne, ki imajo disleksijo.

Kako Se Učimo?

Spoznajte svoje učne stile in se naučite, kako se učiti.

Preberi več

Izvajalke dodatne strokovne pomoči

  • Tajana Brajović (tajanab@os-tabor.si)
  • Jasna Habja (jasnah@os-tabor.si)
  • Katja Draksler (katjad@os-tabor.si)
  • Kaja Pristavc (kajap@os-tabor.si)
  • Vesna Slabe (vesnas@os-tabor.si)
  • Tina Zabukovec (tinaz@os-tabor.si)