Home » Osnovni podatki šole in kontakti

Osnovni podatki šole in kontakti

Osnovni podatki

OŠ Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatec
Telefon: 01/ 75 90 850
Fax: 01/ 75 90 860
Spletna stran: www.os-tabor.si
Podračun pri UJP LJ: 01264-6030666297
Davčna številka: SI24675750
Matična številka: 5085071

Kontakti

Ravnateljica Miša Stržinar 01/ 75 90 852 ravnatelj@os-tabor.si
Pomočnica ravanteljice Barbara Novljan Mišič 01/ 75 90 856 pomoc.ravnatelj@os-tabor.si
Tajništvo Vida Petek Uršič 01/ 75 90 850  tajnistvo@os-tabor.si
Računovodstvo Iva Jesenko 01/ 75 90 854 racunovodstvo@os-tabor.si
Svetovalna služba
Šolska svetovalna delavka, psihologinja

 

Koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasilja

Koordinatorka za delo z učenci priseljenci

Nataša Pust

 

Katja Draksler

 Saša Mivšek Jereb

01/ 75 90 858

 

01/ 75 90 857

01/ 75 90 872

svetovalna.sluzba@os-tabor.si

 

katjad@os-tabor.si

sasamj@os-tabor.si

Dodatna strokovna pomoč Jasna Habjan; Andreja Dodič; Vesna Slabe; Katja Draksler;
Kaja Pristavec; Saša Mivšek Jereb;Urška Adamič
01/75 90 877

 

01/ 75 90 857

jasnah@os-tabor.si, vesnas@os-tabor.si, katjad@os-tabor.si, kajap@os-tabor.si, urskaa@os-tabor.si
Knjižnica Nataša Grom 01/ 75 90 865 knjiznica@os-tabor.si

Tajništvo šole

Vodi tajnik VIZ Vida Petek – Uršič in administratorka Simona Langenvalter

Uradne ure:
Zunanji obiskovalci: 7.30 – 14.30
Učenci in zaposleni: 7.30 – 8.00, 9.35 – 10.00, 12.30 – 13.30.

Upravljanje šole

Ustanovitelj šole je občina Logatec (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, dne 18.07.1997).
Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in Svet šole, ki ima štiriletni mandat (2017-2021).

Sestavljajo ga:
– pet predstavnikov šole: Mateja Podgornik (predsednica), Janko Jerebic, Darja Merlak , Dubravka Sertić, Darja Rupnik
– trije predstavniki staršev: Boštjan Zajec, Rok Petrič, Tanja Plohl
– trije predstavniki ustanovitelja: Nada Cindrić, Mateja Jemec Tomazin, Tatjana Selan

Šolski okoliš

Šolski okoliš za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah obsega:

  • KS TABOR,
  • KS HOTEDRŠICA,
  • KS TRATE in
  • KS LOG ZAPLANA.

Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec.

Accessibility