Home » Osnovni podatki šole in kontakti

Osnovni podatki šole in kontakti

Osnovni podatki

OŠ Tabor Logatec
Tržaška cesta 150
1370 Logatec
Telefon: 01/ 75 90 850
Fax: 01/ 75 90 860
Spletna stran: www.os-tabor.si
Podračun pri UJP LJ: 01264-6030666297
Davčna številka: SI24675750
Matična številka: 5085071

Kontakti

Ravnateljica Miša Stržinar 01/ 75 90 852 ravnatelj@os-tabor.si
Pomočnica ravanteljice Barbara Novljan Mišič 01/ 75 90 856 pomoc.ravnatelj@os-tabor.si
Tajništvo Vida Petek Uršič 01/ 75 90 850  tajnistvo@os-tabor.si
Računovodstvo Iva Jesenko 01/ 75 90 854 racunovodstvo@os-tabor.si
Svetovalna služba
Šolska svetovalna delavka, psihologinja

Koordinatorka za delo na področju medvrstniškega nasilja

Koordinatorka za delo z učenci priseljenci

Tajana Brajović

Katja Draksler

 Saša Mivšek Jereb

01/ 75 90 858

01/ 75 90 857

01/ 75 90 872

tajanab@os-tabor.si

katjad@os-tabor.si

sasamj@os-tabor.si

Dodatna strokovna pomoč Jasna Habjan (nad. Andrejo Dodič); Vesna Slabe; Katja Draksler;
Kaja Pristavec; Tina Zabukovec.
01/75 90 877

01/ 75 90 857

jasnah@os-tabor.si, vesnas@os-tabor.si, katjad@os-tabor.si, kajap@os-tabor.si, tinaz@os-tabor.si
Knjižnica Danica Podobnik 01/ 75 90 865 knjiznica@os-tabor.si

Tajništvo šole

Vodi tajnik VIZ Vida Petek – Uršič in administratorka Simona Langenvalter

Uradne ure:
Zunanji obiskovalci: 7.30 – 14.30
Učenci in zaposleni: 7.30 – 8.00, 9.35 – 10.00, 12.30 – 13.30.

Upravljanje šole

Ustanovitelj šole je občina Logatec (Odlok o ustanovitvi javnega zavoda, dne 18.07.1997).
Šolo upravljata ravnateljica, ki je pedagoški in poslovodni organ šole, in Svet šole, ki ima štiriletni mandat (2017-2021).

Sestavljajo ga:
– pet predstavnikov šole: Mateja Podgornik (predsednica), Janko Jerebic, Tanja Žontar, Dubravka Sertić, Darja Rupnik
– trije predstavniki staršev: Boštjan Zajec, Rok Petrič, Tanja Plohl
– trije predstavniki ustanovitelja: Nada Cindrić, Mateja Jemec Tomazin, Tatjana Selan

Šolski okoliš

Šolski okoliš za centralno šolo s podružnicama v Hotedršici in v Rovtarskih Žibršah obsega:

 • KS TABOR,
 • KS HOTEDRŠICA,
 • KS TRATE in
 • KS LOG ZAPLANA.

Šolski okoliši se v predelih, ki mejijo na sosednje šole, lahko prilagajajo. Pri tem se upoštevajo organizacijske in prostorske možnosti vseh treh osnovnih šol v občini Logatec.

ponedeljek, 10.06. 2019
 • UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OB 17.00 URI V KNJIŽNICI

 • SVET STARŠEV OB 18.00 URI V ZBORNICI

 • VPOGLEDI NPZ 6. RAZRED

torek, 11.06. 2019
 • 6. RAZRED RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI V UČILNICAH BIO, MAT, SLOD

 • 4. A RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI V UČILNICI 4.A

 • ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA RAZREDNI STOPNJI

sreda, 12.06. 2019
 • 4. B RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI

 • 9. RAZRED ŠPORTNI DAN OLIMJE

 • 7. B RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI

četrtek, 13.06. 2019
 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 1.-8. RAZRED

 • 9. RAZRED TEHNIČNI DAN

petek, 14.06. 2019
 • VALETA OB 19.00 URI V TELOVADNICI

 • 5. RAZRED KULTURNI DAN SORICA

ponedeljek, 17.06. 2019
 • 7. RAZRED TEHNIČNI DAN - LJUBLJANICA

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

torek, 18.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN

sreda, 19.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

četrtek, 20.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

petek, 21.06. 2019
 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN - RAVNIK

 • 7. RAZRED NARAVOSLOVNI DAN- ŽIVALSKI VRT

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 8. RAZRED ŠPORTNI DAN - KONEX