Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

 • Ravnateljica: Miša Stržinar
 • Pomočnica ravnateljice: Barbara Novljan Mišič
 • Vodja POŠ Hotedršica: Simona Peternelj
 • Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj

TEHNIČNO OSEBJE

 • Poslovna sekretarka: Vida Petek – Uršič
 • Administratorka: Simona Langenvalter
 • Računovodkinja: Iva Jesenko
 • Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
 • Pomočnici kuharic: Slavica Debevec, Katarina Sajovic
 • Hišnik: Janko Jerebic
 • Čistilke:  Ljubinka Desić, Elmira Jakupović, Brigita Kogovšek, Simona Langenvalter, Renata Tušek, Danijela Ristić
 • Čistilka, hišnica na POŠ Hotedršica: Sonja Nagode
 • Čistilka, hišnica, kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič (nad. Stanislavo Pivk)
 • Računalničar: Jure Kramar

STROKOVNE SODELAVKE

 • Svetovalna služba: Tajana Brajović, Katja Draksler, Saša Mivšek Jereb
 • Učiteljice dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Katja Draksler, Jasna Habjan(nad. Andrejo Dodič), Kaja Pristavec, Tina Zabukovec
 • Knjižničarka: Danica Podobnik, Manuela Jesenk
 • Organizator šolske prehrane: Aleksandra Krma

STROKOVNI DELAVCI

Zaposleni