Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

 • Ravnateljica: Miša Stržinar
 • Pomočnica ravnateljice: Barbara Novljan Mišič
 • Vodja POŠ Hotedršica: Andreja Rovšek
 • Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj

TEHNIČNO OSEBJE

 • Poslovna sekretarka: Vida Petek – Uršič
 • Administratorka: Simona Langenvalter
 • Računovodkinja: Iva Jesenko
 • Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
 • Pomočnici kuharic: Slavica Debevec, Katarina Sajovic
 • Hišnik: Janko Jerebic, Mitja Razložnik
 • Čistilke:  Ljubinka Desić, Elmira Jakupović, Brigita Kogovšek, Simona Langenvalter, Vesna Janković, Danijela Ristić
 • Čistilka na POŠ Hotedršica: Sonja Nagode
 • Čistilka in kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič (nad. Stanislavo Pivk)
 • Računalničar: Jure Kramar

STROKOVNE SODELAVKE

 • Svetovalna služba: Tajana Brajović Palamar,  Saša Mivšek Jereb
 • Učiteljice dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Katja Draksler, Jasna Habjan, Andreja Dodič, Kaja Pristavec, Tina Zabukovec
 • Knjižničarka: Nataša Grom
 • Organizator šolske prehrane: Aleksandra Krma

STROKOVNI DELAVCI

STROKOVNI DELAVEC/KA e-naslov
BAZNIK ANTONIJA antonijab@os-tabor.si
BRAJOVIĆ PALAMAR TAJANA tajanab@os-tabor.si
BRENČIČ NAGODE MARUŠA marusabn@os-tabor.si
BRINA KODRIČ KARMEN karmenbk@os-tabor.si
ČERNIČ NATAŠA natasac@os-tabor.si
DODIČ ANDREJA andrejad@os-tabor.si
DRAKSLER KATJA katjad@os-tabor.si
DRMOTA REZKA rezkad@os-tabor.si
FACIJA BARBARA barbaraf@os-tabor.si
FEFER BORUT borutf@os-tabor.si
GOVEDNIK LUKAN MATEJA matejagl@os-tabor.si
HABJAN JASNA jasnah@os-tabor.si
JEREB  LUKAN MARIJA    marijajl@os-tabor.si
JERINA NIKA nikaj@os-tabor.si
KOŠAK ŠPELA spelak@os-tabor.si
KOVAČ NINA ninak@os-tabor.si
KRAMAR JURE jurek@os-tabor.si
KRAŠOVEC LARA larak@os-tabor.si
KRAŠOVEC MARIJA marijak@os-tabor.si
KRIŽIŠNIK ANDREJA andrejak@os-tabor.si
KRMA ALEKSANDRA aleksandrak@os-tabor.si
LAPANJE PRINČIČ MIRA miralp@os-tabor.si
LEVINGER BOJANA bojanal@os-tabor.si
LUŽNIK MARTA martal@os-tabor.si
MAHNIČ LINDA lindam@os-tabor.si
MERLAK DARJA darjam@os-tabor.si
MIVŠEK JEREB SAŠA sasamj@os-tabor.si
PETRA MARAZ petram@os-tabor.si
MULEC PRUDIČ ANICA anamp@os-tabor.si
NOVAK ZDRAVKO zdravkon@os-tabor.si
NOVAKOVIĆ ANJA anjan@os-tabor.si
NOVLJAN MIŠIČ BARBARA barbaranm@os-tabor.si
PIVK MINKA minkap@os-tabor.si
PODGORNIK MATEJA matejap@os-tabor.si
PRISTAVEC KAJA kajap@os-tabor.si
POLJANŠEK ZALA zalap@os-tabor.si
ROJKO TINKARA tinkarar@os-tabor.si
RUPNIK JOŽICA jozicar@os-tabor.si
SERTIĆ DUBRAVKA dubravkas@os-tabor.si
SIVEC –  MAGLICA IRENA irenasm@os-tabor.si
SLABE VESNA vesnas@os-tabor.si
STRŽINAR MIŠA misas@os-tabor.si
TRČEK TANJA tanjat@os-tabor.si
TREVEN LUCIJA lucijat@os-tabor.si
VIDMAR NATAŠA natasav@os-tabor.si
ZABUKOVEC TINA tinaz@os-tabor.si
Accessibility