Zaposleni

VODSTVO ŠOLE

 • Ravnateljica: Miša Stržinar
 • Pomočnica ravnateljice: Barbara Novljan Mišič
 • Vodja POŠ Hotedršica: Simona Peternelj
 • Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj

TEHNIČNO OSEBJE

 • Poslovna sekretarka: Vida Petek – Uršič
 • Administratorka: Simona Langenvalter
 • Računovodkinja: Iva Jesenko
 • Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
 • Pomočnici kuharic: Slavica Debevec, Katarina Sajovic
 • Hišnik: Janko Jerebic
 • Čistilke:  Ljubinka Desić, Elmira Jakupović, Brigita Kogovšek, Simona Langenvalter, Renata Tušek, Danijela Ristić
 • Čistilka, hišnica na POŠ Hotedršica: Sonja Nagode
 • Čistilka, hišnica, kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič (nad. Stanislavo Pivk)
 • Računalničarka: Barbara Tavčar Grlj

STROKOVNE SODELAVKE

 • Svetovalna služba: Tajana Brajović, Katja Draksler, Saša Mivšek Jereb
 • Učiteljice dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Katja Draksler, Jasna Habjan(nad. Andrejo Dodič), Kaja Pristavec, Tina Zabukovec
 • Knjižničarka: Danica Podobnik, Manuela Jesenk
 • Organizator šolske prehrane: Aleksandra Krma

STROKOVNI DELAVCI

Zaposleni

ponedeljek, 10.06. 2019
 • UPRAVNI ODBOR ŠOLSKEGA SKLADA OB 17.00 URI V KNJIŽNICI

 • SVET STARŠEV OB 18.00 URI V ZBORNICI

 • VPOGLEDI NPZ 6. RAZRED

torek, 11.06. 2019
 • 6. RAZRED RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI V UČILNICAH BIO, MAT, SLOD

 • 4. A RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI V UČILNICI 4.A

 • ZAKLJUČEK BRALNE ZNAČKE NA RAZREDNI STOPNJI

sreda, 12.06. 2019
 • 4. B RODITELJSKI SESTANEK OB 17.00 URI

 • 9. RAZRED ŠPORTNI DAN OLIMJE

 • 7. B RODITELJSKI SESTANEK OB 18.00 URI

četrtek, 13.06. 2019
 • ZAKLJUČNE EKSKURZIJE 1.-8. RAZRED

 • 9. RAZRED TEHNIČNI DAN

petek, 14.06. 2019
 • VALETA OB 19.00 URI V TELOVADNICI

 • 5. RAZRED KULTURNI DAN SORICA

ponedeljek, 17.06. 2019
 • 7. RAZRED TEHNIČNI DAN - LJUBLJANICA

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

torek, 18.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN

sreda, 19.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

četrtek, 20.06. 2019
 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

petek, 21.06. 2019
 • 4. RAZRED ŠPORTNI DAN - RAVNIK

 • 7. RAZRED NARAVOSLOVNI DAN- ŽIVALSKI VRT

 • 5. RAZRED - POLETNA ŠVN PIRAN

 • 8. RAZRED ŠPORTNI DAN - KONEX