Home » POGUM

POGUM

KREPITEV KOMPETENCE PODJETNOSTI IN SPODBUJANJE PROŽNEGA PREHAJANJA MED IZOBRAŽEVANJEM IN OKOLJEM V OSNOVNI ŠOLI

Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem modela spodbujanja podjetnosti v osnovnih šolah, usmerjenega v izvajanje odprtega in prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem. (po ZRSŠ)

V projekt je vključenih 30 razvojnih in 90 implementacijskih osnovnih šol. OŠ Tabor je v projekt vključena kot razvojna osnovna šola.

Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Finančna podpora: skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 3.299.864,57 EUR.

Podjetnost kot kompetenca je prisotna na vseh življenjskih področji. Odraža se v skrbi za lastni osebni razvoj. (EntreComp,2019)

Accessibility