Home » Starši » Sodelovanje

Sodelovanje

Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Na popoldanskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno (razen junija), so redno prisotni vsi učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi vsak teden eno šolsko uro (po urniku).Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok.

Učitelji imajo govorilne ure v dopoldanskem času v svojih kabinetih, v času skupnih govorilnih ur pa v kabinetu ali matičnih učilnicah.

V tednu pred skupnimi govorilnimi urami vaš otrok na seznam na vratih učitelja vpiše uro, ko lahko pridete na govorilno uro.

Govorilne ure v dopoldanskem in popoldanskem času 2018/2019
Predvideni datumi govorilnih ur Roditeljski sestanki 
oktober 11. 10. 2018
november 15. 11. 2018
december 13. 12. 2018
januar 10. 01. 2019
marec 14. 03. 2019
april 11. 04. 2019
maj 09. 05. 2019
  1. roditeljski sestanek: september 2018
  2. roditeljski sestanek: februar/marec 2019
  3. roditeljski sestanek:  maj /junij 2019