Home » Starši » Sodelovanje

Sodelovanje

Sodelovanje s starši poteka v več oblikah, tako formalnih kot neformalnih. Najbolj znane formalne oblike so govorilne ure, roditeljski sestanki in Svet staršev.

Govorilne ure in roditeljski sestanki

Na popoldanskih govorilnih urah, ki so enkrat mesečno (razen junija), so redno prisotni vsi učitelji, drugi strokovni delavci in ravnateljica. Vsi učitelji pa so na voljo tudi vsak teden eno šolsko uro (po urniku).Starše prosimo, da redno obiskujejo roditeljske sestanke in govorilne ure, ker bodo samo na ta način lahko sproti seznanjeni z napredkom svojih otrok.

Učitelji imajo govorilne ure v dopoldanskem času v svojih kabinetih, v času skupnih govorilnih ur pa v kabinetu ali matičnih učilnicah.

V tednu pred skupnimi govorilnimi urami vaš otrok na seznam na vratih učitelja vpiše uro, ko lahko pridete na govorilno uro.

Predvideni datumi govorilnih ur Roditeljski sestanki 
oktober 10. 10. 2019
november 14. 11. 2019
december 12. 12. 2019
januar 16. 01. 2020
marec 12. 03. 2020
april 9. 04. 2020
maj 14. 05. 2020
  1. roditeljski sestanek: september 2019
  2. roditeljski sestanek: februar/marec 2020
  3. roditeljski sestanek:  maj /junij 2020

Accessibility