Home » Učenci » Izbirni predmeti

Izbirni predmeti

Učenci jih v 7., 8. in 9. razredu izberejo po svojih interesih in željah. Izberejo  dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njihovi starši. Ocenjevanje teh predmetov je številčno. Učenci, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom, so na predlog staršev lahko oproščeni sodelovanja pri izbirnih predmetih. O oprostitvi odloči ravnateljica.

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNI

NARAVOSLOVNO TEHNIČNI
Tuji jezik – nemščina 1, 2, 3 Obdelava gradiv – les
Likovno snovanje 1,2,3 Šport za sprostitev
Ples Šport za zdravje
Retorika Izbrani šport odbojka, ples
Računalništvo – ROM, UBE, MME
Sonce, luna, zemlja
Poskusi v kemiji
ponedeljek, 24.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

torek, 25.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • TD- Slovenski šolski muzej, 3. r.,

 • pustovanje RS stopnja

 • Roditeljski sestanek 8. c razred (ob 17.00)

 • Roditeljski sestanek 8. b razred (ob 18.00)

sreda, 26.02. 2020
 • šola v naravi CŠOD 2.razred

 • medobčinski otroški parlament RS ob 13.00

 • Roditeljski sestanek 5. razred ob 16.30

 • okrogla miza ob 17.30

četrtek, 27.02. 2020
 • zdravniški pregled 8.b

 • učeče se skupnosti ob 15.15

 • seja SVETA ŠOLE ob 18.00

Accessibility