Kdo smo?

sus02

»VODSTVO« ŠOLSKE SKUPNOSTI OŠ TABOR LOGATEC:

MENTORICA DARJA MERLAK
PREDSEDNICA  SAMO BOBEN
NAMESTNIK PREDSEDNICE  LUCIJA STOJKO
ZAPISNIČARKA PIA MARIJA STRLE
SKRBNIKI OGLASNE DESKE

JULIJA TRČEK

JERCA LESKOVEC

NOVINARJI

NEŽA SIVEC

MARTINA ČERIN

JAKOB ŠTIH

ČLANI ŠOLSKEGA PARLAMENTA:

Člani šolskega parlamenta so predsedniki razredov od 1. do 9. razreda.

 

RAZRED PREDSTAVNIK NAMESTNIK
1.A MATEVŽ ŠANTAVEC MOJCA VOLJČ
1.B ANA NAGODE FILIP KOSTANJŠEK
2.A MANCA MIHEVC ALAIN HASIČIČ
2.B ANEJ KOGOVŠEK ŽAN ŠTEHARNIK
3.A GAŠPER TOMAZIN MAŠA LUKAN
3.B ŽIVA KATIČ JAN BUIH
4.A LANA ZOJA ČUDEN TOBIJA STRLE
4.B ANŽE KRVINA ZALA DEMŠAR
5.A OSKAR PRETROVČIČ RENČOF ELIZA NAGODE
5.B LARA GANTAR ALJAŽ ALBREHT
6.A MIHA HODNIK DANIJEL DEVIĆ
6.B NEŽA SIVEC VERONIKA MAČEK
6.C JULIJA TRČEK JERCA LESKOVEC
7.A MARTINA ČERIN JAKOB ŠTIH
7.B
8.A FILIP NAGODE
8.B PIA MARIJA STRLE LUCIJA STOJKO
9.A SAMO BOBEN
9.B VALENTINA OBLAK PETRA POLAJŽER
JAKOB HODNIK JURE RUS

NAŠI CILJI IN VIZIJE:

Vizija šolske skupnosti je

učence spodbuditi k strpni in nenasilni komunikaciji in k ozaveščanju, da vsi na šoli lahko prispevamo k pozitivni šolski klimi.

Učenci – članice in člani SUŠ:

 • opozarjajo na morebitne težave in pomanjkljivosti v zvezi z odnosi in klimo na šoli, pri tem se izražajo strpno, nikogar ne žalijo in svoje mnenje argumentirajo;
 • iščejo predloge in možne rešitve za izboljšanje šolske klime;
 • sodelujejo na šolskem parlamentu in krepijo sposobnost strpnega komuniciranja;
 • zastopajo interese in mnenje oddelka ter učence v oddelku obveščajo o delu šolske skupnosti in sošolce spodbujajo k iskanju predlogov za izboljšave;
 • vključujejo se v dejavnosti, ki jih organizira šola in sodelujejo na šolskih prireditve;
 • aktivno raziskujejo temo Otroškega parlamenta: ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEM.

NAŠE VODILO:

S  pozitivno naravnanostjo in združenimi močmi preko konkretnih akcij do realno zastavljenih ciljev.

VSE JE MOGOČE, ČE SE HOČE!

sus03

sreda, 16.10. 2019
 • tehniški dan 6. razred

 • kulturni dan 4. in 5. razred

četrtek, 17.10. 2019
 • fotografiranje učencev

petek, 18.10. 2019
 • športni dan 2. razred

 • športni dan 7. - 9. razred