Tema raziskovanja mladih zgodovinarjev v šolskem letu 2019/20 so POKLICI V PRETEKLOSTI.  Zgodovinarji si zastavljamo vprašanja z vpogledom v preteklost. Verjamem, da bo letošnja tema še posebej zanimala  učence tretje triade, ki bodo kmalu pred veliko življenjsko izbiro.

Vsakega  posameznika  skozi  življenje  spremlja  poklic  ali  celo  več poklicev. Glede  na  to,  da  si  ljudje  s  pomočjo  poklicev  služijo  sredstva  za  življenje,  je  to  vsekakor  področje,   ki   močno   zaznamuje   življenje   vsakega   posameznika.  Svet je v zadnjih nekaj letih doživel več sprememb kot celi dve stoletji prej, buren razvoj znanosti in tehnologije, vpliv na spremembe vrednot, nastajanju novih trendov in potreb človeka.

Strokovnjaki ugotavljajo, da približno 60 % poklicev za tiste, ki se bodo zaposlili v prihodnjih 20 letih, sploh še ni odkritih. Poklici, ki imajo v prihodnosti večjo prednost, so tisti, ki vključujejo več interdisciplinarnih znanj s kombinacijo znanja več svetovnih jezikov. Menim, da je mogoče povleči vzporednice med preteklostjo in prihodnostjo in ob tem ohraniti bogato tradicijo poklicev.

Cilj raziskovalne naloga je usposabljanje učencev v raziskovanju lokalne preteklosti, ki ga pod okriljem ZPMS strokovno vodi Komisija za delo zgodovinskih krožkov na osnovnih šolah po vsej Sloveniji. Raziskovalna naloga bo arhivirana v Slovenskem šolskem muzeju in na šoli in tako  ohranila trajno vrednost z zbranim gradivom na nacionalni in na lokalni ravni.

Raziskovalci bodo pridobijo neposredne izkušnje z metodami terenskega dela, iskanja informacij po arhivih, knjižnicah, na internetu, z intervjuji in z razvrščanjem zbranega po pomembnosti ter z oblikovanjem pregledne, končne pisne predstavitve rezultatov.

Zgodovinski krožek bo potekal vsak petek ob 13.05-14.30 v učilnici ZGO. Terensko delo bo potekalo po dogovoru s sodelujočimi. Rok za oddajo nalog je 31. marec 2020.

Antonija Baznik

(Visited 51 times, 1 visits today)