Vpis prvošolcev za šolsko leto 2024/2025 bo potekal 5. in 6. februarja 2024. Starši boste k vpisu pisno povabljeni po pošti.

V skladu z Zakonom o osnovni šoli morate starši obvezno vpisati vse otroke, rojene v času od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

Če želite otroka vpisati na osnovno šolo, ki ne sodi v šolski okoliš vašega stalnega/začasnega prebivališča, morate na matični šoli vpis v 1. razred kljub temu izvesti, nato pa v roku 14-ih dni posredovati prošnjo za prepis otroka na želeno šolo.

Šolska svetovalna služba

(Visited 1.646 times, 1 visits today)