Učbeniški sklad je v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20) ustanovljen, da se učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku.

V juniju je na šolski spletni strani objavljen seznam potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za naslednje šolsko leto. Starši, ki ne želijo, da si njihov otrok izposodi učbenike, izpolnijo obrazec za nenaročanje. Učenci si učbenike brezplačno izposodijo v začetku septembra. Z učbeniki morajo ravnati skrbno in odgovorno, ker si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Večina učbenikov je rabljenih, nekateri so v boljšem, nekateri v slabšem stanju. Žal šola ne dobi dovolj sredstev, da bi zamenjala kar vse. Zato moramo paziti na njihovo ohranjenost.

Učenci naj s pomočjo staršev učbenike zaščitijo tako, da bodo ob zaključku pouka enostavno odstranili zaščito. Učbenike lahko vstavite v ovitek ustrezne velikosti ali jih ovijete v trši papir ali folijo (ne samolepilno!), pri čemer ne lepite lepila direktno na platnice. Na ovitek naj nalepijo nalepko s svojim imenom in priimkom. V učbenike ne pišejo. Če bodo ob koncu pouka vrnili poškodovan ali uničen učbenik ali pa ga ne bodo vrnili, bodo zanj poravnali odškodnino (velja za novejše učbenike).

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2022/23

(Visited 3.537 times, 16 visits today)