V juniju je na šolski spletni strani objavljen seznam potrebščin, ki jih učenci potrebujejo za naslednje šolsko leto.

Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov in učnih gradiv za tekoče šolsko leto (učbeniki so last šole, učencem jih šola le izposodi). Z učbeniki morajo ravnati skrbno in odgovorno, ker si jih bodo izposodile tudi generacije, ki prihajajo za njimi. Večina učbenikov je rabljenih, nekateri so v boljšem, nekateri v slabšem stanju. Žal šola ne dobi dovolj sredstev, da bi zamenjala kar vse, zato moramo paziti na njihovo ohranjenost.

Starši, ki NE želijo, da si njihov otrok izposodi učbenike, izpolnijo obrazec za nenaročanje in ga oddajo do konca šolskega leta.

V začetku šolskega leta je potrebno učbenike zaviti. Ob tem se na učbenik ne sme ničesar lepiti. Ovitki morajo biti snemljivi. Pri zavijanju je pomembno tudi, da NE lepite lepila direktno na platnice, saj jih s tem močno poškodujemo (lepimo le folijo na folijo). Na ovitek naj učenci nalepijo nalepko s svojim imenom in priimkom.

Za poškodovane, uničene ali nevrnjene učbenike šola zaračuna odškodnino po Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS 12/2020). Poškodovani učbeniki so učbeniki, ki imajo raztrgane, popisane, porisane, pobarvane ali izpolnjene dele oz. liste ali platnice, zavihane liste (t. i. ušesa), so politi, imajo poškodovane hrbte, učbeniki, na katerih ostane lepilo samolepilnih folij ali trakov, ali imajo druge poškodbe.

                                                                                                                              

 

Seznami učbenikov, delovnih zvezkov in šolskih potrebščin za šolsko leto 2024/25

(Visited 7.619 times, 1 visits today)