Obveščamo vas, da je predvideno postopno sproščanje ukrepov za zajezitev širjenja COVID-19 ter odpravljanje omejitev na področju vzgoje in izobraževanja. Sklep ministrice bo določal, da se vzgojno-izobraževalno delo od ponedeljka, 18. 5. 2020 za učence 1., 2. in 3. razreda izvaja v prostorih matične šole in obeh podružnic.

Poudariti je potrebno, da se v šolo vračajo le zdravi učenci. V skladu s priporočili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (v nadaljevanju NIJZ) mora šola obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo (v priponki), s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Podpisano izjavo naj otrok prinese v šolo v ponedeljek, 18. 5. 2020.

Razširjeni strokovni kolegij (RSK) za pediatrijo je pripravil tudi seznam zdravstvenih omejitev za otroke v času sproščanja ukrepov glede epidemije SARS – 2 – CoV. Naprošamo vas, da se z vsebino Sklepa RSK za pediatrijo, ki vam ga prilagamo v priponki, natančno seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

Zaradi načrtovanja organizacije delovanja šole vas naprošamo, da starši/zakoniti zastopniki učencev 1., 2. in 3. razreda čimprej, vendar najpozneje do jutri ponedeljka, 11. 5. 2020, do 22. ure izpolnite anketo na povezavi:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=bQf8hYth6kKmMfpbWo3epVWZY6hBBsNFpaj7Z92WYvdUNDlCRldKTDFHNDM2QTdEM0ROVDQ4M1cxNi4u

V nadaljevanju vam posredujemo še nekaj osnovnih informacij v zvezi z vzgojno – izobraževalnimi dejavnostmi v šoli:

  1. Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev. Razredničarke bodo razdelile oddelek na dve skupini (velja za razrede na matični šoli).
  2. Učitelj bo ves čas prisoten v učilnici.
  3. Če bo le možno, bomo večji del pouka organizirali na prostem.
  4. Temeljne predmete (slovenščina, matematika) bo v obeh skupinah poučevala razredničarka.
  5. Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
  6. Izvajale se  bodo le tiste interesne dejavnosti, ki bodo lahko potekale v okviru iste skupine.
  7. Učencem 1., 2., 3., ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela. Zdravstvene omejitve učencev so opredeljene v Sklepu RSK za pediatrijo (v priponki).
  8. Otroci do  12. leta starosti ne potrebujejo zaščitnih mask v šoli.
  9. Učenci pripomočkov in zvezkov ne nosijo domov.
  10. Natančna navodila o organizaciji pouka in podaljšanega bivanja za vašega otroka vam bodo posredovali razredniki v naslednjem delovnem tednu.

Hvala za razumevanje.                                  

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 73 times, 1 visits today)