Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja. Z odlokom ni več določena prepoved zbiranja ljudi v OŠ, z izjemo 1. in 2. junija 2020, ko se začasno še vedno prepoveduje zbiranje učencev 6., 7. in 8. razreda OŠ.

V ponedeljek, 1. 6. 2020 se v OŠ vračajo učenci 4. in 5. razreda.

V sredo, 3. 6. 2020 se vračajo v OŠ tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.

VZGOJNO – IZOBRAŽEVALNO DELO BO POTEKALO V NORMATIVNO DOLOČENIH ODDELKIH NA NAČIN KOT PRED RAZGLASITVIJO PANDEMIJE. To pomeni, da učenci ne bodo več razdeljeni v skupine posameznega oddelka, ampak bodo v svojih oddelkih tako kot pred razglasitvijo epidemije.

Predmetni pouk v 2. in 3. triadi se bo organiziral v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne bodo menjali.

V učilnice bodo vstopali različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela; izjema izbirni predmeti).

S 1. 6. 2020 bomo na šoli nadaljevali z izvajanjem dodatne strokovne pomoči, učne pomoči in individualne in skupinske pomoči.

Vozni red šolskih prevozov ostaja ENAK kot pred razglasitvijo epidemije.

V ponedeljek, 1. 6. 2020 začenjamo z urnikom B.

VSA  NAVODILA V ZVEZI Z ZAGOTAVLJANJEM VARNOSTI IN USTREZNE ZAŠČITE NA ŠOLI, VAM BOMO POSREDOVALI TAKOJ PO PREJEMU PRIPOROČIL NIJZ IN ZRSŠ.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 72 times, 1 visits today)