V šolskem letu 2019/2020 smo na naši šoli namenili nekaj pozornosti Evropski kulturni dediščini. Veseli me, da je naša šola prepoznala, da so Dnevi evropske kulturne dediščine zelo odmevna akcija pod okriljem Sveta Evrope in Evropske komisije na področju kulture, saj v akciji sodeluje 50 držav podpisnic Evropske kulturne konvencije.

Evropska kulturna dediščina nas osmišlja, izpričuje naš zelo različen, a hkrati skupen kulturnozgodovinski kapital ter nas vsakič znova tudi spodbudi, da v tem hitro spreminjajočem in vrtečem se času hipnih podob zaustavimo svoj korak.

V Logatcu imamo zelo bogato kulturno dediščino, ki jo želimo približati vam učencem in staršem, saj zanimanje za evropsko kulturno dediščino pomeni zanimanje za humanizem, za izjemne dosežke civilizacije, za preteklost, ki lahko tlakuje pot v prihodnost.

Zavedajmo se, da smo lahko ponosni na svojo preteklost, prednike, kulturno dediščino, identiteto, saj lahko na ta način gradimo v sedanjosti vizijo prihodnosti.

V želji, da spoštujemo dediščino, umetnost, preteklost, bodimo prava dediščinska skupnost.

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 281 times, 1 visits today)