Spoštovani starši,
zdrava prehrana je sestavni del zdravega načina življenja, ki je pogoj za ohranjanje in krepitev zdravja.                        

Ker je šolska prehrana pomemben del vzgojno-izobraževalnega dela naše šole, nam bo pri načrtovanju

dela v prihodnjem šolskem letu v pomoč tudi vaša ocena zadovoljstva s šolsko prehrano in

vzgojno – izobraževalnimi dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Zato vas prosimo, da v času od 13. 5. 2021 do 20. 5. 2021 odgovorite na naš anketni vprašalnik o zadovoljstvu s šolsko prehrano in vzgojno – izobraževalnimi dejavnostmi, s katerimi šola vzpodbuja zdravo prehranjevanje in kulturo prehranjevanja.

Anketni vprašalnik je dostopen na URL naslovu: https://www.1ka.si/a/341815.

Analizo ankete bomo v septembru 2021 objavili na spletni strani naše šole.

Veseli bomo vašega odziva.

Veronika Škedelj, organizatorka šolske prehrane

(Visited 209 times, 1 visits today)