Osnovna šola Tabor Logatec je ena izmed 200 šol v Sloveniji, ki je bila izbrana za sodelovanje v Mednarodni raziskavi bralne pismenosti (PIRLS). PIRLS je raziskava, s katero proučujejo, kako se otroci učijo brati in kako dobri bralci so. Raziskava se izvaja pod okriljem Mednarodne zveze za proučevanje izobraževalnih dosežkov (IEA) in poteka na enak način v 56 državah sveta.

V letošnjem šolskem letu so bili v raziskavo vključeni učenci 4. a in 4. b razreda, saj raziskava zajema otroke, ki so stari 10 let.

Naši učenci so se zelo dobro spopadli z izzivom reševanja bralnih nalog na računalnikih. Potrebno je bilo kar nekaj spretnosti, iznajdljivosti in seveda veščine tekočega branja ter razumevanja prebranega. Bili so mnenja, da je bilo sicer branje besedil zahtevno, da so bila besedila kar dolga, a hkrati zelo zanimiva in poučna.

V dveh sklopih so reševali najrazličnejše naloge z zanimivimi vsebinami, v tretjem sklopu pa so odgovarjali na vprašanja o njihovih bralnih navadah, o poteku branja v razredu ter o njihovih interesih za branje.

Gospa Barbara Japelj Pavešič, spremljevalka izvedbe ter raziskovalka Pedagoškega inštituta, je v pogovoru predstavila svoj pogled in ugotovitve ter spodbudila, naj otroci ne posegajo samo po tankih in lahko berljivih knjigah, ampak tudi po zahtevnih, debelejših knjigah, s katerimi krepijo svojo koncentracijo in se razvijajo v dobre bralce.

Kot učiteljica naj dodam, da je vsakoletni projekt bralne značke lahko dobra usmeritev za učence in starše, saj s svojo pestrostjo in predlogi knjig pokaže, katere knjige so za določeno starost bralca že primerne.

Vsi skupaj verjamemo, da so z današnjo izvedbo raziskave učenci pridobili nova znanja ter izkušnjo, kako pomembno je branje. Hkrati pa so se srečali z dobrodošlo izkušnjo aktivne vključenosti v raziskovalni proces.

Zahvaljujemo se vsem delavcem šole, ki so nam omogočili, da smo raziskavo na naši šoli lahko na tak način izvedli.

Andreja Kržišnik

(Visited 107 times, 1 visits today)