Državni izpitni center bo od 1. 6. 2021 – 3. 6. 2021 učencem ter staršem 9. RAZREDOV  omogočil dostop do elektronsko ovrednotenih preizkusov znanja in zapisa dosežkov. Do obojega boste lahko že doma dostopali s pomočjo šifre učenca in številke EMŠO na spletni strani http://npz.ric.si.  Šifro so učenci prejeli pri zadnjem preverjanju 10. 5. 2021.

Kako postopati v primeru nejasnosti si lahko preberete v sporočilu z dne 5.5.2021 ali pa učenec vpraša učitelja, s katerim bodo pregledali naloge.

Barbara Novljan Mišič, pomočnica ravnateljice

(Visited 135 times, 1 visits today)