UČITELJ ZA DODATNO STROKOVNO POMOČ – LOGOPED – M/Ž

RAČUNALNIKAR – ORGANIZATOR INFORMACIJSKIH DEJAVNOSTI IN
UČITELJ MATEMATIKE Z DOPOLNJEVANJEM – M/Ž

UČITELJ IZBIRNEGA PREDMETA NEMŠČINE IN UČITELJ OPB – M/Ž

UČITELJ RAZREDNEGA POUKA V ODDELKU PODALJŠANEGA BIVANJA –
M/Ž

UČITELJ SLOVENŠČINE IN UČITELJ GEOGRAFIJE – M/Ž

Vida Uršič, tajništvo šole

(Visited 238 times, 1 visits today)