Spremembe se nanašajo na obveznost samotestiranja, dodano je tudi soglasje staršev za samotestiranje učencev.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19Odlok  zamika veljavnosti določbe o obveznem samotestiranju iz 15. na 17. november. Zamik je bil potreben predvsem zaradi pridobitve soglasja staršev.

Učenci osnovne šole in dijaki obvezno izvajajo testiranje s testi HAG za samotestiranje za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa, pri čemer se samotestiranje opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu, pod nadzorom osebe, ki jo določi ravnatelj.

Učencem in dijakom, ki testiranja s testi HAG za samotestiranje ne izvajajo, se začasno prepove zbiranje v vzgojno-izobraževalnih zavodih. Učenci se v tem primeru izobražujejo na daljavo.

Odlok določa pogoje za samotestiranje za učence, dijake ter otroke in mladostnike, ki so vključeni v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov, in sicer, kdaj se samotestiranje opravi v šoli in kdaj v domačem okolju.

Za učence, dijake, otroke in mladostnike v zavodih za vzgojo in izobraževanje oziroma učence, ki so vključeni v posebne programe, ter za študente oziroma udeležence izobraževanja odraslih, opravljen test HAG za samotestiranje, ki ga opravijo zaradi izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa oziroma študija, šteje za izpolnjen pogoj PCT za udeležbo v obšolskih dejavnostih.

(Visited 114 times, 1 visits today)