Spoštovani starši,

v zadnjem mesecu smo opazili, da se povečuje število učencev, ki prihajajo na kosilo brez predhodne dnevne prijave in hkrati tudi število učencev, ki kljub opozorilu pri kosilu ne uporabljajo ključka za evidentiranje. S pomočjo ključka šola preverja prijavo na kosilo ter vodi evidenco prevzetih in neprevzetih kosil. Na tem mestu vas želimo ponovno opozoriti, da če se učenec, ki ima subvencionirano kosilo, pri kosilu ne evidentira, se mu ta obrok šteje kot neprevzet. V tem primeru starši kljub priznani subvenciji plačajo polno ceno obroka.

V želji, da nastalo situacijo izboljšamo, vas prosimo, da otroka opozorite na doslednost evidentiranja pri kosilu ter poskrbite za pravočasno prijavo in odjavo otroka na šolsko prehrano. Prijave in odjave sprejemamo od 7.00 ure do 8.00 ure vsak dan preko elektronske pošte prehrana@os-tabor.si ali spletne aplikaciji http://95.87.130.188:81/SpletneOdjave/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fSpletneOdjave

 Za tiste, ki nimate dostopa do interneta, pa s pisnim obvestilom preko učenca, po telefonu ali osebno v računovodstvu šole na telefonsko številko 01 7590854.

V kolikor se nastala situacije ne bo izboljšala, bomo dosedanjo prakso vpisovanja učencev brez prijave na kosilo ali ključka v zvezek ukinili in iskali drugačno rešitev.

Lep pozdrav.

Veronika Škedelj, organizatorka šolske prehrane  in Jure Kramar, ravnatelj

(Visited 58 times, 1 visits today)