Spoštovani starši

Pred nami je novo šolsko leto, v katerega vstopamo z izkušnjami in znanjem iz preteklih let. Navkljub izzivom, s katerimi smo se v šolskem sistemu soočali v preteklih dveh letih zaradi posledic epidemije, vaša prizadevanja niso ostala neopažena. V imenu Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Ministrstva za zdravje se vam zahvaljujeva za strpnost in potrpežljivost ter odgovornost in razumevanje v tem težkem obdobju. V želji po medsebojnem razumevanju in sodelovanju pozivamo k ravnanju, s katerim bomo novo šolsko leto začeli varno in brezskrbno.

Za zagotavljanje varnega šolskega okolja je pomembno, da učenci in dijaki v šolskem prostoru upoštevajo priporočene higienske ukrepe in druga priporočila za preprečevanje prenosa in širjenja okužbe z virusom SARS -CoV-2. Posebej izpostavljamo dve priporočili:

  1. Ostani doma

Prosimo vas, da vzgojno-izobraževalni zavod obiskujejo le zdravi učenci in dijaki.

  • Samotestiranje v domačem okolju

Ministrstvo za zdravje je vsem učencem in dijakom zagotovilo brezplačne teste za samotestiranje na SARS-CoV-2. Samotestiranje učencev in dijakov je potrebno:

  • če učenec ali dijak razvije simptome, značilne za okužbo s SARS-CoV-2 (najpogostejši simptomi: vročina, kašelj, bolečine v žrelu, nahod, slabo počutje, utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, izguba voha in okusa ter prebavne težave) ali
  • če je bil učenec ali dijak v stiku z okuženo osebo s SARS-CoV-2.

Samotestiranje učenec oziroma dijak izvaja doma. V ta namen je učencem in dijakom zagotovljenih deset brezplačnih testov na mesec, ki jih lahko pridobijo sami ali z vašo pomočjo, v lekarni, na osnovi kartice zdravstvenega zavarovanja ali s potrdilom o vpisu oziroma vključenosti v vzgojno-izobraževalni zavod. Testi za samotestiranje so v lekarnah na voljo od 29. avgusta 2022. Ob tem vas vljudno prosimo, da najprej uporabite teste, ki ste jih prevzeli v lanskem šolskem letu, seveda če jih še niste porabili in imajo veljaven rok uporabe.

V primeru pozitivnega rezultata testa pri samotestiranju učenec ali dijak oziroma vi nemudoma pokličete izbranega osebnega zdravnika oz. pediatra, v primeru njegove odsotnosti pa kontaktno covid-19 točko zdravstvenega doma, in se dogovorite za čimprejšnje potrditveno testiranje. Na potrditveno testiranje gre lahko učenec ali dijak tudi brez predhodne napotitve izbranega zdravnika, če na testirnem mestu predloži pozitivni rezultat samotesta. Na poti do mesta potrditvenega testiranja uporabi ustrezno masko, ki si jo pravilno namesti. Učenec ali dijak počaka na rezultat potrditvenega testa v samoizolaciji. V tem času naj ne zapušča doma, omeji naj stike z ostalimi osebami in dosledno upošteva priporočila za preprečevanje širjenja okužbe.

V primeru, da je tudi potrditveni test pozitiven, učenec ali dijak oziroma vi obvestite izbranega osebnega zdravnika ali pediatra in ravnate po njegovih navodilih.

Prosimo vas, da o pozitivnem rezultatu potrditvenega testa pri učencu/dijaku obvestite vzgojno-izobraževal ni zavod, ki ga učenec/dijak obiskuje, saj gre za vzajemno skrb za zdravje otrok, učiteljev in nenazadnje vas in drugih družinskih članov.

V primeru negativnega rezultata testa pri samotestiranju ali potrditvenem testiranju in brez prisotnih bolezenskih znakov nadaljnji koraki niso potrebni.

Dodatna pojasnila glede samotestiranja učencev in dijakov so dostopna na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: https://www.nijz.si/samotestiranje.

Zavedamo se pomena kakovostnega in nemotenega šolanja, zato si bomo prizadevali, da bo novo šolsko leto čim bolj neokrnjeno ob upoštevanju strokovnih priporočil. Želimo vam uspešen začetek novega šolskega leta.

S spoštovanjem,

(Visited 98 times, 1 visits today)