Pričetek interesnih dejavnosti določijo mentorji, ki tudi obvestijo učence oz. šolo, če so mentorji zunanji izvajalci.  Nekatere interesne dejavnosti so se že pričele. Če želi kakšen učenec še obiskovati interesno dejavnost in se nanjo prvotno ni prijavil, se lahko še vključi, če je v skupini prostor.

Vodstvo šole

(Visited 90 times, 1 visits today)