Na OŠ Tabor Logatec od junija 2022 poteka gradnja novega prizidka, ki močno vpliva na življenje in delo na šoli. Zato se je Svet zavoda OŠ Tabor Logatec večkrat obrnil na vodstvo Občine Logatec z vprašanji, povezanimi s potekom gradnje prizidka. 

Z njim bo šola pridobila dve učilnici, novo knjižnico in 7 kabinetov. Zaradi stalni sprememb in očitnega zamujanja z gradbenimi posegi so člani Sveta zavoda dvakrat povabili predstavnike občine Logatec na srečanje, in sicer 15. 9. 2022 in 2. 12. 2022.  Ob teh priložnostih so člani Sveta zavoda opozorili na netransparentnost načrtovanja poteka gradnje prizidka in na dejstvo, da se gradbena dela počasi izvajajo. 

Izpostavljeno je bilo tudi, da je pouk v šoli v tem času močno moten zaradi pomanjkanja prostora, hrupa, smradu in drugih motečih dejavnikov, ki so povezani z gradnjo. Pouk (3 oddelki 4. razredov) se zato izvaja tudi v prostorih Ljudske šole in KS Tabor Logatec. V dvorani KS Tabor je poleg improvizirane učilnice začasno nastanjena šolska knjižnica in prostor za pevski zbor. Posledično je močno oviran pouk športne vzgoje, ki se lahko v času gradnje izvaja le na zunanjih površinah in v telovadnici, ki je bila zgrajena  leta 1974 (s kvadraturo 302 m2). Izvajanje DSP poteka na hodnikih, računalniške učilnice in učilnice za gospodinjstvo ni. Zaradi številnih selitev iz enega dela šole na drugi so krajše učne ure, zato trpi vzgojno-izobraževalni proces. Neposredne povezave med razredno in predmetno stopnjo ni. Delavke v kuhinji svoje delo opravljajo neposredno pod gradbiščem. Učenci vozači (ki predstavljajo veliko večino učencev) morajo v zimskih razmerah, blatu čakati na parkirišču, brez strehe.  Zaradi vremenskih razmer je prostore šole večkrat zalila voda, kar je povzročilo nemalo škode na šolski lastnini. Vodstvo šole z zaposlenimi se ves čas trudi, da bi pouk potekal čim bolj nemoteno in zdravju varno, vendar je zaradi večmesečnih izrednih razmer na šoli to težko zagotavljati.

Na obeh srečanjih s predstavniki občine (na prvem srečanju tudi s predstavniki Delovne komisije za reševanje prostorske problematike na OŠ Tabor Logatec, ki je ob lokalnih volitvah razpadla) člani Sveta zavoda žal niso dobili odgovorov na vsa zastavljena vprašanja. Najbolj pereče vprašanje je bilo, kdaj bodo lahko uporabniki začeli uporabljati nove prostore. S strani občine je bilo večkrat podano zagotovilo, da gradnja poteka po načrtih in da bodo nov prizidek prinesel moderne prostore, ki bodo močno izboljšali življenje na šoli. Župan je izrazil vsem delavcem in učencem šole tudi opravičilo zaradi zamude in težav, s katerimi se uporabniki teh prostorov srečujejo dnevno v tem šolskem letu. Kar nekaj vprašanj je ostalih odprtih,  nedorečenih. Izrekle so se tudi obljube, ki so se kasneje izkazale za nerealne. 

Poleg vsega pa ostaja dejstvo, da šola s prizidkom ne bo rešila prostorske stiske. Kljub novim prostorom bo pouk še vedno (kot zdaj že dve leti) moral potekati tudi v prostorih Ljudske šole, morda celo v prostorih KS Tabor. 

V medijih so se medtem pojavile tudi informacije, ki niso izkazovale realnega stanja in so bile zavajajoče. 

Člani sveta zavoda OŠ Tabor so predstavnike občine Logatec in župana Berta Menarda pozvali k javni objavi informacij, povezanih z gradnjo na OŠ Tabor. Občina Logatec je z obvestilom o poteku gradnje (Rekonstrukcija in prizidek Osnovne šole Tabor Logatec) navedla, da bo zaključek del  31. 12. 2022 (gl.

https://www.logatec.si/index.php/za-obcane/investicije-za-obcane/rekonstrukcija-in-prizidek-osnovne-sole-tabor-logatec/6065-rekonstrukcija-in-prizidek-osnovne-sole-tabor-logatec ).

Sredi decembra 2022 je bil Svet zavoda obveščen, da se je rok zaključka del prestavil na 8. 3. 2023. To pomeni, da bo pouk v tako težkih razmerah potekal sedem mesecev, kar zahteva veliko prilagajanja, odpovedovanja in potrpežljivosti. 

Člani Sveta zavoda OŠ Tabor Logatec pričakujemo,  da bo 8. 3. 2023 res datum, ko bodo lahko učitelji in učenci začeli uporabljati nov prizidek. Pričakujemo tudi, da se takoj načrtuje reševanje prostorske stiske OŠ Tabor Logatec naprej (2. faza). Poleg tega od predstavnikov občine Logatec želimo verodostojne informacije o poteku gradnje in ne želimo več poslušati nerealnih obljub, ki so preklicane v manj kot mesecu dni. Težjim pogojem za delo učencev, učiteljev v času gradnje se lahko vsi lažje prilagajmo, če smo pravilno informirani.

Člani Sveta zavoda OŠ Tabor Logatec

(Visited 619 times, 1 visits today)