V oddelkih OPB-ja smo v mesecu januarju izvedli skupno plesno delavnico za vse učence od 1. do 5. razreda. Ples je vključen v naš šolski vzgojno izobraževalni sistem na različne načine. Športna vzgoja še zdaleč ni edino področje, kjer se predvideva plesno ustvarjanje. V OŠ je ples lahko ponujen tudi kot interesna dejavnost. Zaradi vseh pozitivnih vplivov plesa na celostni razvoj otrok, smo se odločili, da poleg plačljivih zunanjih ponudnikov na naši osnovni šoli v okviru OPB-ja ponudimo tudi interesno dejavnost PLESNO-GIBALNI TABORČKI. 

Tudi v učnem načrtu je čudovito zapisano: “Ples je tista umetnostna zvrst, pri kateri lahko učenci v največji meri sodelujejo z lastno aktivnostjo in ustvarjalnostjo kot posameznik v skupini. Zato pomeni razvijanje in doživljanje plesa pri otrocih v OŠ razvijanje celotnega telesnega potenciala tako občutljivega bitja, kot je otrok. Ples mu bo v oporo v poznejšem življenju.”

Naši učenci v tako tudi v času podaljšanega bivanja čas preživljajo aktivno in zabavno. 

Učiteljica Teja Kocjan

(Visited 223 times, 1 visits today)