7. aprila je JSKD OI Logatec v sodelovanju z OŠ Rovte organizirala 49. Območno revijo pevskih zborov. Na reviji so med devetimi nastopili trije pevski zbori OŠ Tabor in POŠ Hotedršica, skupaj 99 pevcev. Zbore je spremljal pianist MIha Nagode. Po mnenju strokovne spremljevalke ga. Barbare Kovačič, so naši zbori nastopili prepričljivo, programi skladb so bili dobro izbrani, zbori so pokazali veliko mero kultiviranega nastopa in muzikalnosti. Z nastopi so pevci dokazali, da je OŠ Tabor na zborovskem področju zelo dobra. Strokovna spremljevalka bo pripravila še pisne ocene in razvrstitev zborov na območni, regijski in državni nivo.

Hvala vsem staršem, ki ste prišli na revijo in pevcem zaploskali za uspešen nastop. Vaša spodbuda je dragocena, za pevce zelo pomembna! Hvala kolegicam za spremljanje pevcev in za pomoč pri pripravi zborov na nastope. Hvala ravnateljici in Šolskemu skladu za kritje stroškov prevoza.

Fotografije  – več fotografij bomo objavili v naslednjih dneh, ko jih bomo prejeli od JSKD OI Logatec.

Zdravko Novak, zborovodja

(Visited 71 times, 1 visits today)