Javni štipendijski sklad Republike Slovenije bo na svojih straneh objavil vloge za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šol. leto 2017/2018.

Na spletnih straneh Sklada si lahko ogledate tudi informacije povezane z drugimi štipendijami, ki jih podeljuje Sklad.

Tajana Brajović, ŠSS

(Visited 24 times, 1 visits today)