V okviru projekta, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport izvedlo s pomočjo podpore Evropske Unije “Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2017/II” se je na naši šoli v letu 2017 praktično usposabljala ena učiteljica začetnica. Cilji projekta so bili načrtovano, organizirano in strokovno vodeno usposabljanje učitelja začetnika za samostojno opravljanje učiteljskega poklica na osnovni šoli. Prijavljena kandidatka je dosegla zadane cilje in v letošnjem novembru uspešno opravila strokovni izpit na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

Operacijo sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Vrednost pogodbe sofinanciranja (8 mesecev uvajalnega obdobja): 16.560,00 evrov.

Nosilki projekta Saša Mivšek Jereb in Tajana Brajović

Ravnateljica Miša Stržinar

(Visited 44 times, 1 visits today)