OI JSKD Logatec, ga Tanja Pina Škufca, v sodelovanju z otroškim in mladinskim zborom na OŠ Tabor Logatec 25. in 28. septembra organizirala delavnici – seminar za zborovodje otroških in mladinskih zborov Občine Logatec in sosednjih občin. Delavnici je izvajala priznana zborovodkinja Barbara Kovačič, tudi strokovna spremljevalka območnih revij in članica tekmovalnih žirij. Ker zbora naše šole dosegata visok kvalitetni nivo, sta na delavnicah sodelovala kot demonstracijska zbora – vokalno telo, s katerim je praktično delala.  Izobraževanje je bilo namenjeno dvigu kvalitete otroškega in mladinskega zborovskega petja v Občini Logatec.

Delavnica z otroškim zborom je bila namenjena vokalni tehniki, s pomočjo pevcev OPZ so seminaristi spoznavali vaje za sproščanje in ogrevanje, dihalne vaje, upevalne vaje, izenačevanje pevskih registrov, večanje obsega glasu, ciljno upevanje … Delavnica z MPZ je bila namenjena reševanju konkretnih problemov v zboru – postavitvi zbora, oblikovanju in izenačevanju zborovskega zvoka, intonaciji, dinamiki …

Pevci obeh zborov so se na delavnicah odlično odrezali, zelo dobro so sodelovali in pokazali veliko mero pevske kultiviranosti.

Zborovodja Zdravko Novak

(Visited 190 times, 1 visits today)