Šolski sklad OŠ Tabor Logatec je bil ustanovljen in potrjen na 14. seji Sveta šole, ki je bil 30. septembra 2008.

Namen šolskega sklada je:

 • pomoč  socialno  šibkim učencem za dejavnosti, ki jih organizira šola,
 • financiranje  dejavnosti in  potreb   posameznega učenca, razreda oz. oddelka ali skupine učencev,   ki  niso   sestavina   izobraževalnega oz. vzgojnega  programa   in  se  ne  financirajo   iz  javnih  sredstev,
 • nakup  nadstandardne  opreme,
 • zviševanje standarda pouka in podobno.

Dejavnost sklada je pridobivanje sredstev iz:

 • prispevkov staršev,
 • prispevkov občanov,
 • donacij, sponzorstev,
 • zapuščin,
 • iz drugih virov, ki so lahko: prihodki od zbiralnih akcij učencev, prihodki od raznih prireditev.

Podatki in pravila šolskega sklada

Nakazila za šolski sklad lahko nakažete na:

 • transakcijski račun: 0126 4603 0666 297,
 • z referenco: SI12-1029101502008 in
 • s pripisom v namenu: Šolski sklad.

Vloga za dodelitev sredstev iz šolskega sklada

Vabila in zapisniki upravnega odbora šolskega sklada

(Visited 42 times, 1 visits today)