V knjižnici:

 • berem knjige in revije,
 • bogatim svoj besedni zaklad,
 • najdem svoj mir,
 • pomagam mlajšim učencem,
 • se (tiho) učim,
 • (tiho) pišem domačo nalogo,
 • ne jem in ne pijem,
 • se ne lovim in skrivam,
 • ne vpijem,
 • ne tekam,
 • ne hodim po sedežih,
 • ne preklinjam,
 • se ne pretepam,
 • ne trgam in uničujem knjig,
 • se ne norčujem iz mlajših,
 • ne uporabljam mobilnega telefona.

Pravila izposoje

Knjige si lahko učenci izposodijo za 2 tedna (14 dni). Rok izposoje se lahko enkrat podaljša (osebno ali po e-mailu), ne podaljšujem pa knjig za domače branje in knjig, po katerih je veliko povpraševanja (in ni prostih izvodov).

V primeru, da znaša zamudnina gradiva več kot 30 dni, ali pa, da učenec večkrat, navkljub opozorilom, zamuja za več kot 10 dni, je učencu izrečena prepoved izposoje za čas, ki ga določim po svoji presoji. Prepoved se lahko izreče tudi v primeru hujših ali ponavljajočih prekrškov šolskih ali knjižničnih pravil.

Poškodovano ali izgubljeno knjižno gradivo mora učenec nadomestiti z novim enakim ali vsebinsko enakovrednim gradivom po dogovoru s knjižničarko ali plačati ceno nove knjige.

Nabavna politika knjižnice OŠ Tabor Logatec

(Visited 842 times, 1 visits today)