Svet  zavoda  sestavlja 11 članov: trije  predstavniki  ustanovitelja,  pet predstavnikov  delavcev  šole in trije predstavniki  staršev.

Svet zavoda OŠ Tabor Logatec za mandatno obdobje od 1. 7. 2021 do 30. 6. 2025:

predsednica: Barbara Facija
predstavniki zaposlenih: Maja Rupnik, Tinkara Rojko, Aleksandra Krma, Nataša Vidmar, Barbara Facija
predstavniki staršev: Danijel Bizaj, Polona Nagode, Aleksandra Poniž Rupnik
predstavniki ustanovitelja: dr. Mateja Jemec Tomazin, Nada Cindrić, Borut Rupnik

 VABILO

ZAPISNIKI

(Visited 2.575 times, 1 visits today)