PONUDBA IZBIRNIH PREDMETOV ZA ŠOLSKO LETO 2023/24

DRUŽBOSLOVNO HUMANISTIČNINARAVOSLOVNO TEHNIČNI
Tuji jezik – nemščina 1, 2, 3Obdelava gradiv – les
Likovno snovanje 1,2,3Šport; za sprostitev; za zdravje; Izbrani šport
Umetnostna zgodovinaProjekti iz fizike in ekologije
PlesMatematična delavnica
RetorikaRačunalništvo – ROM, UBE, MME
 Verstva in etikaOrganizmi v naravnem in umetnem okolju
 Ansambelska igraPoskusi v kemiji
Kemija v okolju
Sodobna priprava hrane
Logika

(Visited 1.745 times, 1 visits today)