VODSTVO ŠOLE

 • Ravnateljica: Miša Stržinar
 • Pomočnica ravnateljice: Barbara Novljan Mišič
 • Vodja POŠ Hotedršica: Andreja Rovšek
 • Vodja POŠ Rovtarske Žibrše: Anica Žakelj

TEHNIČNO OSEBJE

 • Poslovna sekretarka: Vida Petek – Uršič
 • Administratorka: Simona Langenvalter
 • Računovodkinja: Iva Jesenko
 • Kuharici: Helena Trpin, Liljana Vene
 • Pomočnici kuharic: Slavica Debevec, Katarina Sajovic
 • Hišnik: Janko Jerebic, Mitja Razložnik
 • Čistilke:  Ljubinka Desić, Elmira Jakupović, Brigita Kogovšek, Simona Langenvalter, Vesna Janković, Danijela Ristić
 • Čistilka na POŠ Hotedršica: Sonja Nagode
 • Čistilka in kuharica na POŠ Rov. Žibrše: Jožica Ambrožič
 • Računalničar: Jure Kramar

STROKOVNE SODELAVKE

 • Svetovalna služba: Nataša Pust, Jasna Habjan, Saša Mivšek Jereb, Katja Draksler
 • Učiteljice dodatne strokovne pomoči: Vesna Slabe, Katja Draksler, Jasna Habjan, Andreja Dodič, Kaja Pristavec, Urška Adamič
 • Knjižničarka: Nataša Grom
 • Organizator šolske prehrane: Veronika Škedelj

STROKOVNI DELAVCI

STROKOVNI DELAVEC/KAe-naslov
ADAMIČ URŠKAurskaa@os-tabor.si
BAZNIK ANTONIJAantonijab@os-tabor.si
BRENČIČ NAGODE MARUŠAmarusabn@os-tabor.si
ČERNIČ NATAŠAnatasac@os-tabor.si
DODIČ ANDREJAandrejad@os-tabor.si
DOLENC ČUK LUCIJAlucijadc@os-tabor.si
DRAKSLER KATJAkatjad@os-tabor.si
DRMOTA REZKArezkad@os-tabor.si
FACIJA BARBARAbarbaraf@os-tabor.si
FEFER BORUTborutf@os-tabor.si
GOVEDNIK LUKAN MATEJAmatejagl@os-tabor.si
HABJAN JASNAjasnah@os-tabor.si
JEREB LUKAN MARIJA  marijajl@os-tabor.si
KLEMENC PETERpeterk@os-tabor.si
KOS MAJAmajak@os-tabor.si
KOŠAK ŠPELAspelak@os-tabor.si
KOVAČ NINAninak@os-tabor.si
KRAMAR JUREjurek@os-tabor.si
KRAŠOVEC DEČMAN LARAlarak@os-tabor.si
KRAŠOVEC MARIJAmarijak@os-tabor.si
KRŽIŠNIK ANDREJAandrejak@os-tabor.si
KRMA ALEKSANDRAaleksandrak@os-tabor.si
LAPANJE PRINČIČ MIRAmiralp@os-tabor.si
LEVINGER BOJANAbojanal@os-tabor.si
LUŽNIK MARTAmartal@os-tabor.si
MAHNIČ LINDAlindam@os-tabor.si
MAVRI RENATArenatam@os-tabor.si
MERLAK DARJAdarjam@os-tabor.si
MIKUŽ ANJAanjan@os-tabor.si
MIVŠEK JEREB SAŠAsasamj@os-tabor.si
MRAZ PETRApetram@os-tabor.si
MULEC PRUDIČ ANICAanamp@os-tabor.si
NOVLJAN MIŠIČ BARBARAbarbaranm@os-tabor.si
PIVK MINKAminkap@os-tabor.si
PODGORNIK MATEJAmatejap@os-tabor.si
POLJANŠEK ZALAzalap@os-tabor.si
PRISTAVEC KAJAkajap@os-tabor.si
ROJKO TINKARAtinkarar@os-tabor.si
RUPNIK JOŽICAjozicar@os-tabor.si
SERTIĆ DUBRAVKAdubravkas@os-tabor.si
SIMON ŠUBICsimons@os-tabor.si
SIVEC – MAGLICA IRENAirenasm@os-tabor.si
SLABE VESNAvesnas@os-tabor.si
STRŽINAR MIŠAmisas@os-tabor.si
ŠKEDELJ VERONIKAveronikas@os-tabor.si
TRČEK TANJAtanjat@os-tabor.si
VIDMAR NATAŠAnatasav@os-tabor.si
ZELENC MATEJKAmatejkaz@os-tabor.si
(Visited 1.093 times, 1 visits today)