Učenci se na matični šoli lahko vključijo v Otroški pevski zbor (3.–5. razred) in Mladinski pevski zbor (6.–9. razred). Zborovodkinja otroškega pevskega zbora je Nina Žakelj, zborovodja mladinskega pevskega zbora pa Simon Šubic. Zborovodji bosta pevce vodila in spremljala ter širila njihov repertoar poznanih ljudskih in umetnih pesmi. Skrbela bosta, da bodo pevci napredovali v vseh pogledih tako osebnega kot zborovskega petja in povezovanja na več nivojih.

Poleg OPZ in MPZ bo za učence 1. in 2. razreda delovala interesna dejavnost Zborovska pripravnica pod mentorstvom Nine Žakelj. Interesna dejavnost približa učencem petje v kasnejših zborih. Učencem bo zborovodkinja preko bansov, ritmičnih vzorcev in otroških pesmi približala petje v skupini.

Otroški pevski zbor na POŠ Rovtarske Žibrše in na POŠ Hotedršica bo vodil Simon Šubic. Zbora bosta sodelovala na šolskih in krajevnih prireditvah.

V šolskem letu 2023/2024 zbori načrtujejo nastope na šolskih, krajevnih in občinskih prireditvah (na povabila organizatorjev). Nekateri zbori se bodo udeležili območne revije. Pripravili bodo tudi spomladanski in zaključni koncert z dobrodelno noto. Po potrebi bosta za pevce in pevke OPZ in MPZ OŠ Tabor, v dogovoru s sodelujočimi, starši in vodstvom, organizirani vsaj dve sobotni intenzivni vaji.

Učenci mladinskega pevskega zbora se bodo v aprilu 2024 udeležili pevskega tabora v CŠOD Medved.

OŠ Tabor Logatec od prvega razreda spodbuja petje v zboru. Ta dejavnost je dobro izpopolnjena in šoli predstavlja pomemben zgled v kraju in na širšem kulturnem območju ter izjemno pripomore k otrokovi osebnostni rasti in razvoju.

(Visited 1.673 times, 1 visits today)