Oktober je mednarodni mesec šolskih knjižnic. V Sloveniji bo projekt že tradicionalno koordinirala Sekcija za šolske knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije. Letošnje geslo »Predstavljajmo si …« se nanaša na povezavo med knjigami, branjem, šolskimi knjižnicami in domišljijo. Slovensko javnost želimo opozoriti na delo šolskih knjižnic in izpostaviti njihov pomen pri pridobivanju in povezovanju znanja, omogočanju empatije, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin učencev ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnic in branja.

Na naši šoli bo skupina učencev iz predmetne stopnje sodelovala v nacionalni,

oba tretja razreda pa v mednarodni izmenjavi knjižnih kazalk (Bookmark Exchange Project).

Nataša Grom, knjižničarka

(Visited 38 times, 1 visits today)