AKTUALNE INFORMACIJE MINISTRSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT

Ocenjevanje znanja učencev se lahko v času izobraževanja na daljavo izvaja tudi individualno. Pri ocenjevanju učitelj lahko uporablja različne načine ocenjevanja doseženih ciljev in vsebin. V drugem ocenjevalnem obdobju se znanje pri posameznem predmetu oceni vsaj enkrat. Učenec mora imeti možnost, da negativno pridobljeno oceno do zaključka šolskega leta popravlja še najmanj enkrat.

Učiteljem se priporoča, da pri določanju zaključne ocene izhajajo iz ocen, pridobljenih do 16. marca letos. Ob tem naj upoštevajo tudi izkazani napredek učenca v obdobju izobraževanja na daljavo in ocene, ki jih je pridobil v času tovrstnega izobraževanja. Načine in oblike ocenjevanja učitelji uskladijo v svojih strokovnih aktivih.

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 3., 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/20 ne izvede.

Prijavo za vpis v srednje šole je potrebno oddati do 11. maja. Prenos že oddanih prijav bo možen do 16. junija. Vpis v srednje šole bo potekal od 30. junija do 6. julija. Izpiti nadarjenosti za vpis v tiste srednje šole, kjer je to potrebno, se bodo izpeljali v začetku junija.

Za več informacij vam posredujemo povezavo:

https://www.gov.si/novice/2020-04-18-izjava-ministrice-prof-dr-simone-kustec-o-izobrazevanju-na-daljavo/

Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec

(Visited 40 times, 1 visits today)