Devetošolci bodo učbenike vrnili v petek, 5. junija.

V četrtek naj učbenike odvijejo (ne da bi poškodovali platnice učbenika) in odstranijo iz njih vse zapiske ter delovne liste.

Zamudniki bodo imeli čas za vračilo še v ponedeljek, 8. junija.

Učenci, ki bi učbenik potrebovali še čez poletje, ga seveda vrnejo kasneje.

Lep pozdrav,
Nataša Grom,
upravljavka učbeniškega sklada

(Visited 20 times, 1 visits today)