Spoštovani starši učencev OŠ Tabor Logatec!

V današnjih časih zakoni, predpisi in uredbe določajo tudi stvari, ki so del vsakdanjega življenja, naših navad in prepričanj posameznikov. Radi bi vas spomnili, da smo vsi zaposleni v javni šoli dolžni spoštovati Uredbo o omejitvah in dolžnostih javnih uslužbencev v zvezi s sprejemanjem daril (Ur. l. RS, št. 58/03), ki podrobno določa omejitve sprejemanja daril, ravnanje v primeru izročitve darila in vodenje seznama daril. Javni uslužbenec v šoli ne sme sprejemati daril v zvezi z opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darilo štejejo stvari, pravice in storitve, ki jih je mogoče finančno ovrednotiti.

Zato predlagamo, da tako starši kot učenci ob raznih priložnostih obdarovanja upoštevajo omenjeno uredbo in se tako izognejo nepotrebnim zadregam, tako na strani darovalca kot na strani obdarovanca.

Za učitelje in druge delavce v šolstvu je največje darilo spoštljiv odnos učencev in staršev do vseh zaposlenih, zavzeto šolsko delo učencev, dobro počutje učencev, zaupanje staršev in njihova podpora našemu delu.

Za razumevanje, upoštevanje in sodelovanje pri izvajanju uredbe se vam zahvaljujemo.

Zaposleni OŠ Tabor Logatec

Obvestilo pripravila Andreja Rovšek, skrbnica Načrta integritete OŠ Tabor Logatec

(Visited 12 times, 1 visits today)