… je letošnja tema projekta DEKD (Dnevi evropske kulturne dediščine), v katerega je že vrsto let vključena tudi naša šola. Namen projekta je kulturno dediščino vključiti tudi v šolski vsakdanjik in vseživljenjsko izobraževanje. Le tako lahko namreč dediščino zavarujemo in jo ohranimo za zanamce.

Ker se ustvarjalcem projekta (Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije) zdi pomembno, da je dediščina kraja predstavljena skozi zgodbe, smo se tudi v 4. razredu odločili za tak način. Naš kulturni dan smo poimenovali kar Zgodbe Logatca. Učenci so najprej skozi zanimive zgodbe spoznali kraje logaške občine, nato pa smo se podali na raziskovanje dediščine v Gornjem Logatcu. Učenci so bili še posebej motivirani za odkrivanje sledi naših prednikov, ker je bil koncept kulturnega dne za učence zanimiv.

Pri pouku smo prebrali knjigo Deček Brin na domačem kolišču (izbrana knjiga za Cankarjevo tekmovanje) in izvedeli veliko novega o življenju nekoč na Ljubljanskem barju. Koncept kulturnega dne je bil zasnovan tako, da so učenci primerjali življenje dečka Brina z življenjem naših prednikov v Logatcu. Otroci so izpolnjevali knjižice, ki sva jih z učiteljico Andrejo Kržišnik pripravili v ta namen. Ogledali smo si veliko primerov kulturne, pa tudi naravne dediščine. Vsako točko ogleda sva popestrili z dejavnostjo, po kateri si bodo otroci primer dediščine še bolj zapomnili. Na hribu Velike bukve so merili obseg bukev, pri kozolcu toplarju na Režiški cesti so pojedli bonbon, ki se je topil v ustih. Najbolj pa so uživali v izkazovanju skupinske ustvarjalnosti, ko so iz naravnih materialov in vrvice izdelali plovila in ugotavljali, da jih bo potok Logaščica najverjetneje odnesel vse do ponora Jačke (naravni pojav v Dolnjem Logatcu) od tam pa v temno podzemlje Krasa, ki je omenjeno tudi v zgodbi o Brinu.

Čeprav se že leta sprehajamo po Logatcu, vedno odkrijemo še kaj novega, zanimivega in lepega. Sprehodite se po domačem kraju tudi vi in opazujte, kaj vse so nam zapustili predniki. Bodimo ponosni na kulturno dediščino.

Nataša Vidmar

(Visited 171 times, 1 visits today)