Spoštovani starši in zakoniti skrbniki!

Vlada RS je zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi in povezanih ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID 19, z dnem 5. 11. 2020, sprejela sklep, da se bo od ponedeljka, 9. 11. 2020, vzgojno-izobraževalno delo za vse učence (matične in podružnične šole) začasno izvajalo na daljavo.

Obveščamo vas, da bo od torka, 10. 11. 2020 dalje, OŠ Tabor Logatec v sodelovanju s Civilno zaščito Logatec in občino Logatec v času izobraževanja na daljavo  zagotavljala brezplačen topel obrok za tiste učence, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 € (3. dohodkovni razred otroškega dodatka). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci ali njihovi starši topli obrok prevzamejo na šoli, pred vhodom v kuhinjo med 12.30 in 13.30 uro z upoštevanjem vseh veljavnih ukrepov za preprečitev okužbe s COVID 19. Izjemoma občina za učence, ki obroka ne morejo prevzeti, organizira dostavo toplega obroka na dom ali na ustrezno razdelilno točko v lokalni skupnosti. Sredstva za zagotovitev toplega obroka se zagotavljajo iz državnega proračuna.

Starši učenca, ki je prijavljen na šolsko kosilo, prijavite na topli obrok preko spodnjega obrazca do vključno ponedeljka, 9. 11. 2020 do 10. ure. V prijavi navedite ime in priimek učenca, razred ter način prevzema obroka (osebno na šoli/dostava na dom). Šola je dolžna preveriti upravičenost do brezplačnega obroka.

S prijavo učenca privolite, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Lep pozdrav. Ostanite zdravi.

 Miša Stržinar, ravnateljica OŠ Tabor Logatec
Veronika Škedelj, organizatorka šolske prehrane na OŠ Tabor Logatec

(Visited 334 times, 1 visits today)